Industry
Helse
Company
Sykehuset Østfold
Size
Over 5000 medarbeidere

Sykehuset Østfold – Innføring av elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe

Om kunden

Sykehuset Østfold flyttet i Oktober 2015 fra Fredrikstad til nytt sykehus på Kalnes utenfor Sarpsborg. Samtidig restrukturerte virksomheten sine aktiviteter fordelt på 8 lokasjoner i Østfold. Det ble etablert et IKT program for å styre og koordinere innførings- og endringsaktiviteter knyttet til IKT.

Utfordringen

Som første sykehus i regionen innførte Sykehuset Østfold regional kurveløsning gjennomgående.

Prosjektet var et kritisk digitaliseringsprosjekt med en omfattende endring i rutiner og arbeidsprosesser for klinisk personell. Ved innføring av elektronisk kurve flyttet sykehuset oppfølging av vitale pasientmålinger og medisinerningsplaner fra papir til nytt IKT system.

Vårt bidrag

Devoteam Fornebu Consulting hadde rollen som Prosjektlederstøtte, med ansvar for å sikre innføring og opplæring av løsningen på sykehuset, i tillegg til å støtte med å forberede organisasjonen på endringer i rutiner og arbeidsprosesser.

Like viktig var ansvaret for å etablere et forvaltningsregime i en kompleks struktur som involverte Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset Østfold og Sykehuspartner som driftsleverandør, samt systemleverandøren.

Resultat

  • Elektronisk kurveløsning innført på hele sykehuset.
  • Innført Logistikkløsning for medikamenthåndtering med en ”lukket legemiddelsløyfe”. Her er Sykehuset Østfold først ute i Norge med en innovativ løsning som sikret økt pasientsikkerhet og redusert feil knyttet til medikamenthåndtering.

 

 

 

devoteam