Industry
Helse
Company
Sykehuset Østfold
Size
Over 5000 medarbeidere

Sykehuset Østfold – Ny Laboratorieløsning

Sykehuset Østfold flyttet i Oktober 2015 fra Fredrikstad til nytt sykehus på Kalnes utenfor Sarpsborg. Samtidig restrukturerte virksomheten sine aktiviteter fordelt på 8 lokasjoner i Østfold. Det ble etablert et IKT program for å styre og koordinere innførings- og endringsaktiviteter knyttet til IKT.

Utfordringen

Sykehuset var pilot for ny felles løsning for Laboratorier i hele Helse Sør-Øst. Løsningen skulle dekke alle fagområdene på Laboratoriesenteret og skulle erstatte 4 eksisterende løsninger.

Innføringen var kritisk for å realisere planlagt ny organisering ved innflytting på nytt sykehus, som inkluderte samlokalisering av flere enheter.

Vårt bidrag

Devoteam Fornebu Consulting hadde flere roller og oppgaver i dette prosjektet:

  • Prosjektleder for mottaksprosjektet, som inkluderte ansvar for prosessforbedring, mottak, opplæring, og ibruktagelse.
  • Delprosjektleder for migrering, med ansvar for migrering av data fra tre løsninger inn i nytt felles LIS. Med omfattende krav til bevaring av historikk var dette et krevende oppdrag.
  • Ansvarlig for utvikling av nye arbeidsprosesser og rutiner relatert til innføring av patologiløsningen.
  • Prosessutvikling. Dette omfattet både interne prosesser på IKT, IKT-forvaltning mellom Sykehuset Østfold og Sykehuspartner, samt interne prosesser på Laboratoriesenteret.

Resultat

  • Våren 2015 ble løsningen tatt i bruk på gammelt sykehus og erstattet 3 eksisterende løsninger.
  • Opplæring av 180 ansatte
  • Vellykket digitalisering og overgang til elektronisk arbeidsflyt for Mikrobiologi
  • Elektronisk arbeidsflyt mellom avdelingene på laboratoriesenteret.
  • Avvikling av papirsvar til fastleger for flere fagområder
devoteam