Devoteam Fornebu Consulting

Fra januar 2017 er Devoteam Fornebu Consulting AS etablert gjennom fusjon av Devoteam AS (tidligere Davinci Consulting) og Fornebu Consulting AS.

Vi tilhører Devoteamgruppen, som består av 5200konsulenter. Det franske børsnoterte morselskapet med hovedkontor i Paris, har de siste fem årene gjennomført en vellykket endring av den internasjonale virksomheten og oppnår svært gode resultater.

I 2017 omsatte vi i Norge for NOK 232 mill. Med i underkant av 100 ansatte er vi et av de største rådgivings- og konsulentmiljøene i Norge innen vårt marked.

devoteam

What's up in Devoteam