Markedsanalyser og publikasjoner

 

Utover vårt konsulentarbeid jobber vi i Devoteam intensivt med å produsere en rekke publikasjoner som beskriver det lokale (Norge, Sverige og Danmark) ERP, HR, BI, CRM og WMS markedet. Omfanget av rapporter evalueres løpende og fanger opp trender og nye investeringsområder. Vi har valgt å dele våre publikasjoner inn i to kategorier, Markedsanalyser og MarketUpdates.

Markedsanalysene er våre mest omfattende publikasjoner, og vi utgir 1 – 2 analyser per. år.  Markedsanalysene gir en god oversikt over tilgjengelige leverandører og deres systemer, innenfor et bestemt område. Analysene gir derfor et godt utgangspunkt for en systemanskaffelse.
Analysene blir utarbeidet av våre konsulenter og de baserer seg på sin erfaring fra mange forskjellige systemer, leverandører og bransjer. Vi benytter også spørreskjemaer, med opptil 400 funksjonelle og prosessrelaterte spørsmål, i tilleg til å leverandørene for å sikre at underlaget blir så korrekt som mulig. Målsetningen med våre markedsanalyser er å lage objektive og leverandørnøytrale oversikter for virksomheter som planlegger å investere innenfor ERP, HR, BI, CRM eller WMS.

Våre MarketUpdates er mindre publikasjoner som tar for seg én enkelt løsning. Disse er laget på bakgrunn av detaljerte intervjuer, presentasjoner og diskusjoner med leverandørene. Som oftest tar vi frem disse når leverandørene gjør vesentlige oppgraderinger av sine løsninger. Disse publikasjonene er relevante i forbindelse med systemanskaffelse, da de gir et mer oppdatert bilde av systemene enn våre markedsanalyser. MarketUpdates utgis flere ganger pr. år og kan lastes ned gratis.

Les om og bestill våre markedsanalyser:

devoteam