ERP Systems in Norway 2020

Theme – The impact of emerging technologies

En uavhengig analyse

Rapporten er en 100% uavhengig analyse av de ledende leverandørene og systemene i det norske markedet for forretningssystemer. Vi har også utarbeidet lignende analyser for det svenske og det danske markedet.

En unik oversikt over de ledande ERP-systemene i Norge

Rapporten er et utmerket verktøy for organisasjoner og virksomheter som har til hensikt å kjøpe et nytt ERP-system og / eller ønsker å få innsikt i dagens trender i Forretningssystem-markedet.

Få verdifull kunnskap

Denne rapporten vil gi deg en oversikt over de viktigste ERP-systemene på det norske markedet, inkludert strategier, fakta og tall, detaljer om prosesser som støttes, prismodeller, anskaffelsesfakta og gode råd.

Du vil få innsikt i:

  • Markedsdrivere og trender
  • Hvordan digitalisering påvirker markedet
  • Omfanget av inkorporering av AI i systemene
  • En oversikt over dagens ERP-marked i Norge
  • Styrker og svakheter per system
  • Viktige aspekter når du velger et ERP-system
  • Om ERP-investeringen

Bestill rapporten:

Rapporten finnes både som digital utgave (fri tilgang for hele organisasjonen) og som en trykt utgave.
Rapporten koster kr 9.600 ekskl. mva.

devoteam

Contact

Tom Olberg

Seniorkonsulent

Telefon: 901 30 258