HCM Systems in Norway 2019

En uavhengig analyse og markedsoversikt over HR systemer og leverandører i Norge

HCM systems in Norway er en 100 % uavhengig analyse av de viktigste HR systemene som er tilgjengelige i det norske markedet. Vi har samtidig laget tilsvarende rapporter for å dekke det danske og det svenske HR markedet.

Få en komplett oversikt over HR systemene

Rapporten er et uunværlig verktøy for organisasjoner og virksomheter, som overveier å anskaffe et HR system, og for dem som ønsker å følge med i utviklingen innenfor HR- system og leverandører.

Få mer innsikt om systemene og valg av løsning

Rapporten gir en oversikt over leverandører og løsninger på HR markedet i Norge, herunder strategier, fakta og tall, forretningsprosesser, prisstrukturer, anskaffelseserfaringer og gode råd.

Rapporten gir deg en fordypet innsikt i:

  • De seneste trender i HR markedet
  • Emerging technologies
  • Detaljert beskrivelse over de 21 viktigste HR-systemene
  • Styrker og svagheter ved de enkelte systemene
  • Oversikt over de forskjellige systemenes HR prosess- støtte
  • Veiledning i valg og anskaffelse av et HR system

Bestill hele rapporten:

Multi-user Digital versjon, til fri benyttelse innenfor virksomheten,  kr 7.900,- ekskl. mva.  

devoteam

Contact

Tom Olberg

Seniorkonsulent

Telefon: 901 30 258