Marie Prebensen Juell

 

Marie Prebensen Juell er nyutdannet med en master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo. I bunn har hun en bachelorgrad i psykologi, med fordypning i organisasjonspsykologi, også fra Universitetet i Oslo. I sin masteroppgave validerte hun et verktøy for å kartlegge effektivitet i ledergrupper. I forbindelse med oppgaven analyserte Marie hvilke styrker og utviklingsområder som eksisterer blant toppledergrupper i norsk offentlig sektor. I den faglige fordypningen har Marie lagt vekt på ledelse og Human Factors. Sistnevnte tar for seg samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Innenfor dette emnet har Marie interessert seg for brukersentrert design, og særlig brukervennlighet knyttet opp mot teknologiske verktøy.

Parallelt med studiene har Marie arbeidet deltid som prosjektleder og prosjektassistent i både offentlig og privat sektor. Hun har hovedsakelig arbeidet med med brukerreiser i forbindelse med markedsanalyser, og arbeidsmiljøundersøkelser i forbindelse med organisasjonsutvikling

Sertifiseringer

PRINCE2 Foundation

Annet

Marie er ansatt i Devoteams Graduate-program. Våre graduates er spesielt kvalifiserte nyutdannede, både i forhold til resultater og personlige egenskaper. De får en særskilt oppfølging det første året, med relevante sertifiseringer, kurs og prosjektoppfølging, og Marie skal etter planen fullføre PRINCE2 Foundation i løpet av september 2018.

devoteam

Contact

Marie Prebensen Juell

Konsulent

Telefon: 917 26 671