Sara Borén

Sara Borén er utdannet Siviløkonom på BI med fordypning i logistikk, verdikjedeledelse og operasjonskalkyler. Hun har også spesialiseringsfag innen prosjektledelse og prosjektrisiko.  Hun skrev masteroppgave om alternative offentlige anskaffelsesmetoder med fokus på kvalitetsvurdering av leverandører.

Sara har erfaring som prosjektstøtte, testledelse, analyse og som fagressurs. Gjennom prosjektarbeid har hun også fått en grundig forståelse for utforming og implementering av strategiske beslutninger.

Hun trives med å lære nye ting, og tilegner seg fort ny kunnskap. Hun har interesseområder innen teknologi, design, matematiske kalkyler, strategi og prosjektstyring. Sara trives godt i skjæringspunktet teknologi og effektivisering, men organisasjonsendring er også av stor interesse. Hun er sosial og liker godt å jobbe i team, og jobber også godt individuelt.

Kompetanseområder

Endringsledelse, prosjektstøtte, virksomhetsanalyse, prosesskartlegging, logistikk, virksomhetsutvikling og behovskartlegging.

Sertifiseringer

Sara er sertifisert i PRINCE2 Foundation og Change Management Foundation.

devoteam

Contact

Sara Borén

Konsulent
Telefon: 980 71 097