Sindre Skogen

Sindre Skogen er nyutdannet samfunnsøkonom med spesialisering innen supply chain management. Gjennom mastergraden har Sindre fått god innsikt i det politiske miljøet i økonomien, og tok for seg mange spørsmål knyttet til hvordan markedstrender, både nasjonalt og internasjonalt, påvirker forretningsverdenen. Fra tidligere har Sindre en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, med fokus på ledelse og organisasjonsutvikling, og har underveis i hele studieløpet hatt fire år med verv i medlemsorganisasjonen ANSA (Association of Norwegian Students Abroad), først tre år som økonomiansvarlig og leder i New York, og i løpet av masterstudieåret sitt som leder i ANSAs største lokallag i London.

Mellom bachelor- og mastergrad jobbet Sindre tre år som prosjektleder på frilansbasis, og fikk verdifull oppdragserfaring fra blant annet et år i kontrakt med et markedsledende Fortune 500-selskap, og diverse europeiske start-ups og større selskaper som ønsket innpass på det norske markedet, der de søkte en prosjektleder med norsk språkkompetanse for å videreføre deres arbeid.

 

Annet

Sindre er ansatt i vårt Graduate/nyutdannet program. Våre graduates er spesielt kvalifiserte nyutdannede, både i forhold til resultater og personlige egenskaper. De får en særskilt oppfølging det første året, med relevante sertifiseringer, kurs og prosjektoppfølging

devoteam

Contact

Sindre Skogen

Konsulent

Telefon: 480 97 014