Stein Eitrheim

 

Stein Eitrheim har arbeidet som leder i flere norske og internasjonale virksomheter, både i store konsern, mindre start-ups og i flere bransjer. Han har i særlig grad fokusert på forretningsutvikling, omstillingsprosesser og programledelse. Stein har en hands-on kompetanse på hva som er kritiske suksessfaktorer når nye markeder skal erobres og utvikles eller når etablerte virksomheter må endres for å møte nye krav og mål.

Stein trives i oppgaver som krever kommersiell innsikt og forståelse, og evner å forenkle komplekse strategiske og operasjonelle utfordringer gjennom kreative løsninger på tvers av virksomheten. Stein tar eierskap til oppgavene som skal løses, og bidrar med humør, energi og engasjement i prosjektene. Stein har gode kommunikasjonsevner og legger vekt på dialog og samarbeid for raskt å kunne oppnå mål og etablere varige resultater.

Kompetanseområder

Norsk og internasjonal ledelse av porteføljer, virksomheter, fagområder, programmer og prosjekter med fokus på forbedring og endring. Forretningsutvikling, transformasjon og m&a – fra strategi til operasjonalisering. Kommersialisering av virksomheter gjennom effektiv salg- og markedsplanlegging.

Sertifiseringer

PRINCE2® Registered Practitioner, MSP® Registered Practitioner

devoteam

Contact

Stein Eitrheim

Seniorkonsulent

Telefon: 917 05 878