Terje Gårdsmoen

 

Terje Gårdsmoen har bred erfaring fra både offentlig og privat sektor både som linjeleder og leder av strukturerings- og endringsprosesser. Han har mer enn 30 års solid kommersiell- og teknologiledelseserfaring fra sentrale posisjoner i norske og internasjonale virksomheter.

Han er fokusert på hvordan skape suksess i omstilling og endringsprosjekter i både små og store bedrifter, blant annet gjennom å skape engasjement og eierskap hos de involverte parter. Terje er spesielt opptatt av samspillet mellom organisasjonen, teknologien og innovasjon for å kunne nå de mål som er satt. Terje er en meget etterspurt foredragsholder

Kompetanseområder

Virksomhets- og forretningsutvikling, styringsmodeller og organisasjonsutvikling. Program- og prosjektledelse, IKT-strategi, anskaffelsesprosesser. Ledelse av kompetansevirksomheter, salg og markedsføring, logistikk og forsyning

Sertifiseringer

MSP Foundation

devoteam

Contact

Terje Gårdsmoen

Seniorkonsulent

Telefon: 908 41 713