Hopp over innhold
tor
8
des

DevoFrokost: Ingen fart uten data. Fremtidens vinnere er datadrevne.

Microsoft logo

2 places

Online event - Tollbugata 24 - 0157 Oslo - Devoteamhuset

Fremtidig konkurransekraft vil være enda mer påvirket av fart, enn det den er i dag. Time to market og time to change vil spille en tydeligere rolle. For å lede an dette løpet vil data og det å være datadrevet være den store forskjellen.

En datadrevet virksomhet vil kunne dra nytte av effektive prosesser som:

  • Ta bedre beslutninger
  • Ta raskere beslutninger
  • Fange opp behovene raskere
  • Endre seg raskere

Dette fagseminaret vil vise på hva du trenger å ha på plass for å oppnå de evner som en datadrevet virksomhet har, og hvordan det kan la seg realiseres.

Agenda

08:00
God morgen

Nytraktet kaffe og croissant.

08:30
Randulf
Velkommen

Fremtidens vinnere er datadrevne – hvorfor det? Randulf ønsker velkommen og setter konteksten for denne morningen.

08:35
Hvilke arkitekturkomponenter må plass først?

For at en virksomhet skal bli datadrevet må integrasjon, master data og ulike typer av informasjon som former basen tilrettelegges. Owe vil gi oss konkrete råd basert på erfaring og kundecase.

08:55
En fullverdig data-arkitektur* trenger støtte for:

Data Ingestion, Data Storage, Data Transformation,Data Serving og Data. Trond vil gå inn i hvert av disse begrepene og forklare i praksis hva det faktisk betyr for virksomheten.

09:15
Nye veier

Nye Veier er på en digitaliseringsreise og er i stor grad en data-drevet virksomhet. Løsningen skal danne et godt fundament for rapportering og analyse av data, og sentralt i implementeringen er Azure-komponenter som Synapse og Data Lake. Sverre er rådgiver innenfor IT-arkitektur i Nye Veier, med ansvar for implementeringen av ny analytisk dataplattform i virksomheten.

09:35
Hvilke trender ser vi i moderne dataløsninger i Azure?

Moderne dataplattformer er i rivende utvikling. Vi kikker nærmere på noen av de største trendene i markedet, som Lakehouse og Data Mesh. Vi gjør oss også noen betraktninger rundt konsolidering av flere tjenester inn i en integrert plattform.

09:45
Oppsummering og læringspunkter

Magnus avslutter med noen rekfleksjoner fra denne julemorningen.

* En fullverdig data-arkitektur trenger støtte for:

  • Data Ingestion – hvordan kan vi få tilgang til nødvendige data
  • Data Storage – hvordan skal vi lagre data
  • Data Transformation – hvordan skal vi prosessere data
  • Data Serving – hvordan skal vi tilby data til sluttbrukere
  • Data Consumption – hvordan vil sluttbrukere konsumere data og innsikt

Arrangementet har begrenset med plasser.

Velkommen!

Speakers

Speaker

Trond Brande

Lead Architecht Data

Speaker

Sverre Falch

Ansvarlig for analytisk plattform 2.0

Speaker

Owe Viktorsson

Rådgiver, Devoteam

Randulf

Speaker

Randulf Grotle

Managing Director and Co Founder hos Devoteam M Cloud

Speaker

Magnus Døving

CEO Devoteam Business Consulting

desember 8, 2022

DevoFrokost: Ingen fart uten data. Fremtidens vinnere er datadrevne.