Hopp over innhold
12

tirsdag

oktober, 2021

ERP Directions 2021

ERP Directions er en konferanse hvor du som kunde får treffe leverandører som er toneangivende for ERP-systemenes utvikling. Programmet dekker områder som er spesielt viktige for virksomheter som står i startgropen på sin overgang til ERP i skyen.

ERP Directions tar også for seg hva den teknologiske utviklingen vil bety for dette paradigmeskiftet, med hensyn til hvordan leverandørenes ERP-løsninger bør implementeres og forvaltes. Et enda viktigere område enn å beskrive teknologien, og som vi lagt spesielt høy vekt på i årets program er å belyse hvordan man best kan hente ut gevinster fra overgangen til skybasert ERP. 

Hold av datoen 12. oktober! Påmeldingen starter i august.


Vi har laget 6 forskjellige temaspor for foredrag, presentasjoner og workshops, slik at du kan skreddersy ditt eget program for konferansen.

Temaer for årets konferanse:   

 • Hvor langt har vi kommet på skyreisen og hva har vi lært?   
 • Hva kan du som CFO forvente av fremtidens ERP?  
 • iERP- intelligent ERP, finnes det egentlig? 
 • Design thinking, kan vi gjøre ERP mer brukervennlig? 
 • Gevinstrealisering i skyen 
 • Forvaltning av skysystemer. Hva blir annerledes? 
 • Anskaffe ERP som en skytjeneste. Gode råd på veien. 

Konferansefasiliteter:

 • Nettverksmuligheter før, under og etter konferansen 
 • Muligheter for 1:1 møter med utstillere og foredragsholdere 
 • Delta i chat og videomøter med utstillerne
 • Last ned materiale fra utstillere 
 • Gjenbesøk konferansen når du ønsker det i 4 uker etter konferansedagen 

Konferansen er relevant for både mellomstore og store virksomheter som vurderer investeringer i sitt forretningssystem, eller som foreløpig kun har behov for en oppdatering av status og trender i ERP-markedet.  

Endelig program kommer i august, og påmeldingen starter da.

Hold av datoen 12. oktober!