Hopp over innhold

En lærende organisasjon fremmer endring og innovasjon 

Virksomhetene må etablere en strategi for hvordan læring skal kunne opprettholde og utvikle konkurransekraft og innovasjon. Strategien må forankres i toppledelsen og den må understøtte forretningsmålene. Terhi Benjaminsson er hovedforfatter til rapporten Learning Management Systems in Scandinavia som setter fokus på akkurat dette.

.

Læring som en del av organisasjonens forretningsstrategi fokuserer på elevsentrisk læring, og vesentlig mindre på tradisjonell undervisning. Vi må tilegne oss nye ferdigheter i en raskere takt, og da kommer tradisjonell undervisning i jobbsammenheng til kort, er en av flere læringspunkter: 

  • Ferdigheter blir den nye valutaen 
  • 1 av 3, eller 1 milliard jobber kommer til å endres ved økt bruk av teknologi som AI, skybaserte tjenester og Big Data 
  • Pandemien har fremskyndet denne endringen med 6-10 år, så plutselig er vi allerede i fremtiden 
  • 50 % av alle ansatte trenger før 2025 på globalt nivå enten å lære nye ting i sitt nåværende arbeid (Up-skilling) eller å lære for en helt ny jobb (Re-skilling) 
  • Det er kompetansebrist, og virksomheter må investere i Re-skilling og Up-skilling, når nye talenter ikke lenger er å oppdrive 
  • Talenter velger arbeidsgivere som legger til rette for kontinuerlig kompetanseutvikling i eksterne og interne oppgaver og prosjekte

.

Rapporten Learning Management Systems in Scandinavia er en uavhengig markedsanalyse over de 17 mest utbredte Learning Management systemene i Skandinavia. Formålet med å ta frem denne rapporten er å gi en oversikt over markedet, og presentere de ulike systemenes karakteristikker. Kundene er forskjellige, og behovene vil variere fra en virksomhet, til en annen. Rapportens faglige innhold vil være til stor hjelp for å etablere en læringsstrategi.  

Med støtte av rapporten får du en markedsoversikt og støtte angående hvilke spørsmål du bør stille. 

Når du skal finne riktig system og leverandør, husk at…

1

Læring gjennomsyrer den moderne organisasjonen

2

Definer nåværende tilstand og behovene fremover

3

Identifiser riktig teknologiløsning og leverandør for dine behov

Ønsker du mer informasjon om Learning Management Systems in Scandinavia, eller råd om valg av riktig system for din virksomhet kontakter du oss via vår hjemmeside https://no.devoteam.com/kontakt-oss/ eller send en e-post til  tom.olberg@devoteam.no

*6. januar avholdt HR Norge sitt første medlemsmøte i 2023. Foredragsholder var Terhi Benjaminsson. Terhi er hovedforfatter til rapporten Learning Management Systems in Scandinavia. Rapporten er utarbeidet av Devoteam for HR Norge, og kan lastes ned kostnadsfritt fra medlemssidene.