Hopp over innhold

Er forvaltning av data det første du tenker på om morgenen? 

Forvaltning og kunstig intelligens.

Det burde det være om du skal få nytte av kunstig intelligens.

Andreas Sinding Aasen er rådgiver i Devoteam.

Norden leder an når det kommer til digitalisering og digital endring. På det å bli datadrevet halser vi etter andre land i Europa og USA. En undersøkelse fra CapGemini har vist at åtte av ti virksomheter i USA er modne på dataforvaltning (kilde: The Futute of Data, Agarval, Aune Mukkamala, Sandberg, 2023). Tilsvarende tall i Norden er mindre enn hver andre bedrift.

I vår region er det også et tydeligere skille mellom nye «digitale virksomheter» som kjennetegnes av å være gode på å lage forretningsmodeller rundt data, og mer tradisjonelle virksomheter. Dette gapet er større nå enn for 10 år siden (kilde: The Future of Data). Skal en bli datadrevet, må styret og ledergruppen forstå viktigheten av data, og prioritere dette på lik linje med andre kritiske ressurser. Det gjør de færreste i dag. Denne erkjennelsen er paradoksal med tanke på hvor mye fokus det har vært på verdien av data de siste ti årene.

Hvordan skal dine data foredles? 

Data må forvaltes som en kritisk ressurs. I dag er det applikasjoner og systemer som får oppmerksomheten. Derfor er det på høy tid at data settes i sentrum. Data er stabile strukturer, mens applikasjoner kommer og går. I en data-sentrisk tilnærming rettes oppmerksomheten mot styring av data og utvikling av dataprodukter. Det er naturlig å starte med de mest kritiske prosessene, identifisere hvilke data som driver disse og sette mål for datakvalitet.  

Neste steg er å plassere roller og ansvar for datastyring.  Konkret betyr dette at du må ha klare svar på hvordan data fanges, forvaltes, deles og gjenbrukes. Vel så viktig: Hvordan data kan utnyttes for å oppnå målene i forretningsstrategien. Det viktigste å ta innover seg er at dette handler om å forstå sin egen virksomhet, stille krav til dataarkitektur og planlegge for opplæring og endring.  

Hvem har ansvar for hvilke data?

I alle IT-avdelinger er det tydelig hvem som har ansvar for applikasjoner og maskiner. I svært mange virksomheter er eierskap til data ikke plassert. Samtidig omtales data som det viktigste man har. Virksomheter som har kommet langt på sin reise til å bli datadrevet har en forståelse av hvordan dataarkitektur driver forretningsmodellen, og hvordan dette påvirker utformingen av organisasjon og styring.

Det å bli god på data er i mindre grad et teknisk prosjekt. Det handler mer om utvikling av organisasjon og ny kompetanse.

Mitt beste råd er å forstå bruksområdene og dataarkitekturen før du kjøper inn teknologi. Hvis ikke er det lett å la seg forvirre av begreper som datasjøer, sjøhus og datavarehus som er ulike betegnelser på dataplattformer. Gjør grunnjobben skikkelig. Da er du i stand til å ta gode valg, og du har et strålende utgangspunkt når du også skal koble på kunstig intelligens.