Hvilke gevinster kan forventes når man investerer i et HR-system?

 

Devoteam Fornebu Consulting og HR Norge ga i 2019 ut sin rapport «HCM systems in Norway». Som en forlengelse av samarbeidet mellom Devoteam og HR Norge tilbyr vi nå et innblikk i hvilke gevinster man kan forvente fra en investering i et HCMsystem.

Deler av denne rapporten er basert på innholdet i «HCM systems in Norway», men bygger videre på gevinstarbeidet gjennom Devoteams metodeverk for anskaffelse av HCMsystemer, samt erfaringer fra arbeidet Devoteam har utført hos sine kunder.

HR Norge og Devoteam har i tillegg sammen gjennomført en spørreundersøkelse som har hatt som hensikt å avdekke i hvor stor grad virksomheter som har anskaffet HCMsystemer også har fokusert på gevinstpotensialet forbundet med dette. 

 

 

devoteam

Contact

Tom Olberg

Seniorkonsulent

Telefon: 901 30 258