Company
Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene –Tjenestekatalog og hendelsesstyring

Om kunden

Brønnøysundregistrenes samfunnsoppdrag er å være en tillitsskapende registerfører og datakilde, og regjeringens utøvende organ i utviklingen av elektroniske tjenester, særlig for næringslivet. Brønnøysundregistrene forvalter og driver landets viktigste registre, samt forvaltning og videreutvikling av den tekniske løsningen til Altinn.

Utfordringen

Brønnøysundregistrene ønsket en mer enhetlig tilnærming til dokumentasjon og presentasjon av sin tjenesteportefølje, dens relasjoner og ansvarsforhold. De ønsket også en bedre måte å kunne knytte hendelser til respektive tjenester. I den forbindelse etterspurte Brønnøysundregistrene bistand til å kartlegge og vurdere ulike teknologier, forbedring og harmonisering av prosessene for livssyklusstyring av tjenester og hendelsesprosessen, utarbeide plan for implementering, samt implementering av prosesser og løsning på valgt plattform. I tillegg ønsket de hjelp med å kartlegge detaljer i bruker- og interessentbehov i tillegg til å se på muligheter for gjenbruk av eksisterende systemer.

Vårt bidrag

Vår konsulent inngikk som fagperson i Brønnøysundregisterets prosjektgruppe. Her var han med på å stake ut kursen for de aktiviteter og oppgaver som måtte på plass for å kunne levere en helhetlig løsning hvor prosess og verktøy fungerer sammen. I dette prosjektet bidro Devoteam Fornebu Consulting med utarbeidelse og modellering av prosesser for hendelsesstyring og livssyklusstyring av tjenester, samt ledelse av systemimplementering for å understøtte prosessene. Våre leveranser til Brønnøysundregisteret inngår i et kontinuerlig arbeidet med å etablere en helhetlig tilnærming til prosesser og systemstøtte innenfor Service Management for hele Brønnøysundregisteret.

Resultat

Resultatet av prosjektet er:

  • Enhetlige prosesser på tvers av organisasjonens enheter for håndtering av hendelser og livssyklus knyttet til tjenesteporteføljen
  • En virksomhetstjenestekatalog for hele Brønnøysundregisteret med oversikt over alle tjenester og eierforhold på tvers av hele virksomheten
  • Bedre oversikt over innrapporterte hendelser
  • Raskere og mer effektiv håndtering av hendelser
  • Harmonisering av prosessen for håndtering av kritiske hendelser og virksomhetens beredskapsplaner
  • Bedre sporbarhet på hendelser knyttet til tjenester som grunnlag for rapportering og statistikk

#prosjektledelse #gevinstrealisering #digitalisering  #agile

 

devoteam