Fazer Food Services Norway AS – Strategisk virksomhetsforbedring

Om kunden

Fazer er en av de største organisasjonene i Finsk næringsmiddelbransje. Firmaet ble etablert av Karl Fazer i 1891. I Norge fokuserer Fazer primært på kantine- og cateringtjenester som leveres til forretningsbygg, universiteter og høyskoler. I tillegg produserer Fazer i Norge mat til sykehus og eldretjenesten

Utfordringen

I 2015 ble Wilberg/Holmedal, SMI og Fazer juridisk fusjonert. Konsekvensene av fusjonen var mange, spesielt med tanke på felles strategi, felles organisasjon, operativ drift, prosesser, rutiner og rapportering i alle ledd. Mange oppgaver gikk tilbake til å bli utført særdeles manuelt etter fusjonen, noe som resulterte i blant annet overbelastning av de ansatte

Vårt bidrag

I 2016 gjennomførte vi et prosjekt «Fix the basics», som søkte å kartlegge og prioritere de utfordringene som på den tiden eksisterte i organisasjonen. Samtlige administrative medarbeidere ble intervjuet, og konkrete tiltak ble utformet og prioritert på bakgrunn av intervjuene

Fra  2016 og frem til i dag gjennomføres det et harmoniseringsprosjekt “POS Harmonization”, med fokus på å harmonisere strategi, salgskonsepter, prosesser, rutiner, applikasjoner og rapportering. I kjølvannet av dette har vi også gjennomført et kalkyleprosjekt.

Resultat

«Fix the basics»

  • Prioritert tiltaksliste
  • Gjennomføring av tiltak med høyeste prioritet

POS Harmonization

  • Støtte til etablering av felles salgskonsepter
  • Felles prosesser og rutiner i Drift, Finans og IT
  • Integrerte salgs- og regnskapssystemer
  • Felles rapporteringsverktøy i Drift og Regnskap
  • Kalkylemodell for lønnsomhetsberegning ved nyetablering / endring av kontrakter

 

devoteam