Industry
Helse
Company
Sykehuset Østfold
Size
Over 5000 medarbeidere

Sykehuset Østfold – Programledelse for IKT i nytt sykehus

Om kunden

Sykehuset Østfold flyttet i Oktober 2015 fra Fredrikstad til nytt sykehus på Kalnes utenfor Sarpsborg. Samtidig restrukturerte virksomheten sine aktiviteter fordelt på 8 lokasjoner i Østfold. Det ble etablert et IKT program for å styre og koordinere innførings- og endringsaktiviteter knyttet til IKT.

Endringene omfattet kliniske applikasjoner, mobilitet, infrastruktur inkludert nytt datasenter, byggnær IKT samt administrasjon og logistikk. For flere av IKT løsningene var sykehuset pilotsykehus for nye regionale løsninger for Helse Sør Øst

Utfordringen

Utfordringene bestod hovedsakelig av at det var et stort omfang på endringene med mange avhengigheter og høy kompleksitet.

En rekke nye, virksomhetskritiske systemer på ny infrastruktur som skulle understøtte nye arbeidsprosesser, først i gammelt sykehus, og deretter overføres til det nye sykehuset på Kalnes.

De totale endringene i forbindelse med nytt sykehus, dvs nye arbeidsprosesser, rutiner og systemløsninger medførte endringer for samtlige avdelinger og ansatte ved sykehuset, som er en svært krevende jobb å koordinere i en virksomhet som kjører døgnkontinuerlig året rundt.

Vårt bidrag

Devoteam Fornebu Consulting ledet IKT-programmet for mottak og innføring av nye løsninger og tilhørende tilpasning av arbeidsprosesser og rutiner. Rollen medførte tett samarbeid med ledelsen i det regionale helseforetaket (HSØ RHF) og med ledelsen i Sykehuset Østfold, foruten andre sentrale interessenter.

I tillegg hadde vi prosjektledere på mottaksprosjektene for de mest virksomhetskritiske løsningene, “Medisinsk kurve og lukket legemiddelsløyfe” og “Ny regional laboratorieløsning”.

Disse løsningene ble Østfold pilot-mottaker for, og de medførte store endringsledelsesoppgaver i forbindelse med innføringene.

Resultat

  • Programmet sikret åpning av nytt sykehus høsten 2015 i henhold til plan, på tross av til dels store forsinkelser i sentrale IKT leveranser.
  • Programmet sikret en vellykket innføring og ibruktakelse, der IKT understøtter endrede arbeidsprosesser. Dette bidro vesentlig til en vellykket organisasjonsutvikling der gevinster kan realiseres i form av en mer sikker og effektiv pasientbehandling.
  • Programmet leverte flere innovative løsninger som også resulterte i høy grad av digitalisering innenfor flere fagområder.

 

 

 

devoteam