Industry
Offentlig
Company
Skatteetaten

Skatteetaten, Tardis – Datautvekslingstjenester mellom offentlig og privat sektor

Om Skatteetaten

Gjennom digitaliseringssamarbeidet mellom offentlig og privat sektor (DSOP) står Skatteetaten skulder til skulder med Brønnøysundregistrene, NAV, Politiet og finansnæringen v/BITS. Prosjektet «Samtykkebasert lånesøknad» samlet aktørene med det felles formål om å digitalisere viktige prosesser i samfunnet gjennom datautveksling mellom offentlig og privat sektor. Dette skaper effektive samfunnsøkonomiske gevinster, ikke minst for innbyggeren.

Utfordringen

Tardis er et samlingsprosjekt lagt inn under Skatteetaten, bestående av 4 prosjekter som omhandler datautvekslingstjenester mellom private og offentlige aktører, hvor «Samtykkebasert lånesøknad» var en av disse. Prosjektene medfører modernisering, innovasjon og digitalisering på innhenting og utveksling av informasjon mellom privat og offentlig sektor. De fire prosjektene planlegges, implementeres og gjennomføres av et samlingsprosjekt med fire team på omkring 30—40 ressurser. I forbindelse med samlingsprosjektet etterspurte Skatteetaten bistand til å samlokalisere de fire prosjektene.

Vårt bidrag

Devoteam Fornebu Consulting bidro i innføringen og gjennomføringen av samlingsprosjektet. Vår konsulent var først innføringsansvarlig med ansvar for ledelse av innføringsteamet for deretter å lede prosessarbeidet internt i Skatteetaten, og arbeidet med å definere eksterne samhandlingsprosesser for ‘Kundereisen’. Gjennom prosjektfasen bidro Devoteam Fornebu Consulting i selve prosjektetableringen, planleggingen og gjennomføringen av samlingsprosjektet. Vår konsulent hadde ansvaret for blant annet etablering av innføringsplaner, samarbeid, organisering og etablering av et operasjonssenter (Dev.Ops) med linjen og prosjektet. I forbindelse med Samtykkebasert Lånesøknad (SBL) bidro vår konsulent i rollen som Prosess –og interessentansvarlig for prosjektet intern i Skatteetaten og mot fellesprosjektet med Bits (bank- og finansnæringens infrastrukturselskap) og pilotbanker i DSOP-samarbeidet.

 Resultat

  • Samtykkebasert lånesøknadsprosjektet er alene beregnet til å ha en aktør og prosessmessig gevinst på 6 milliarder kroner.
  • Millionvis av papirer, telefonsamtaler, utskrifter og skanninger i forbindelse med lånesøknader er erstattet av et tasteklikk som gir banker en digital engangsfullmakt i Altinn til å hente de nødvendige opplysningene fra Skatteetaten.
  • Arbeid og prosesser som før tok timer, uker og mye jobb for mange tar nå sekunder
    Prosjektet ble nylig kåret til årets digitale suksesshistorie og tildelt Digitaliseringsprisen 2018.

 

“Skatteetaten er meget godt fornøyd med Devoteam Fornebu Consultings konsulent. Gjennom etablering av et operasjonssenter i prosjektet (Dev.Ops.) forankret og fasiliterte hun for gode samarbeidsprosesser på tvers av fagmiljø, prosjektet og forvaltningssiden. Konsulenten bidro i tillegg til utarbeidelse av veldefinerte samhandlings -og forvaltningsprosesser med Bits og i DSOP-samarbeidet”


Torstein Hoem
Prosjekteier i Skatteetaten og DSOP-samarbeidet

 

 

#digitalisering #Digitaliseringprisen2018 #innføringsledelse #forretningsutvikling og digital transformasjon #innovasjon  

 

devoteam