Devoteam er straks klare med 2020 utgaven av “ERP systems in Norway”

06. February 2020

 

Rapporten er en uavhengig markedsanalyse av ERP systemer og leverandører i Norge. Undertittelen på årets rapport er “The impact from emerging technologies”, og et eget kapittel er viet dette temaet.
Rapporten vil bli klar for bestilling mot slutten av februar. 

En uavhengig analyse

Rapporten er en 100% uavhengig analyse av de ledende leverandørene og systemene i det norske markedet for forretningssystemer. Vi har også utarbeidet lignende analyser for det svenske og det danske markedet.

En unik oversikt over de ledende ERP-systemene i Norge

Rapporten er et utmerket verktøy for organisasjoner og virksomheter som har til hensikt å kjøpe et nytt ERP-system og / eller ønsker å få innsikt i dagens trender i Forretningssystem-markedet.

Få verdifull kunnskap

Denne rapporten vil gi deg en oversikt over de viktigste ERP-systemene på det norske markedet, inkludert strategier, fakta og tall, detaljer om prosesser som støttes, prismodeller, anskaffelsesfakta og gode råd.

Du vil få innsikt i:

  • · Markedsdrivere og trender
  • · Hvordan digitalisering påvirker markedet
  • · Omfanget av inkorporering av AI i systemene
  • · En oversikt over dagens ERP-marked i Norge
  • · Styrker og svakheter per system
  • · Viktige aspekter når du velger et ERP-system
  • · Om ERP-investeringen

 

Vi har laget et kjempetilbud til de 100 første påmeldte til konferansen “ERP Directions 2020”

Vi trykker opp 100 papirutgaver av rapporten til de 100 først påmeldte. Det deles kun ut ett eksemplar til hver virksomhet. Tilbudet gjelder ikke leverandører eller konsulenter/rådgivere på forretningssystemer.

 

Les mer og meld deg på!

 

devoteam

Contact

Tom Olberg

Seniorkonsulent

Telefon: 901 30 258