Devoteam varsler vekstplaner i Norge

Etter noen års konsolideringsarbeid er det franske IT-konsulentselskapet Devoteam klar for å ta markedsandeler i Norge.

Det Paris-noterte IT-konsulentselskapet Devoteam har de siste årene vist visse tegn til å sirkle seg inn mot det nordiske markedet, uten at det har skjedd noen store fremstøt fra selskapet.

I helgen gjorde selskapet det offisielt at det akter å prøve seg på en storstilt satsning for å kapre markedsandeler i de nordiske landene.

Til tross for en solid markedsposisjon ellers i Europa og en rekke solide og prestisjetunge internasjonale kunder internasjonale navn på kundelisten, har Devoteam langt på vei holdt seg unna Nord-Europa.

Men etter at Devoteam for en stund siden kjøpte opp IT-konsulentselskapet Fornebu Consulting, og før det daVinci Consulting, har det langt grunnlaget for full oppskalering i Norge.

Devoteam Fornebu Consulting har 100 ansatte konsulenter, og er et av Norges største IT-konsulentselskaper innenfor ledelse og forretningsrådgivning.

Globalt består Devoteam Group av over 6.700 eksperter og rådgivere i 18 land.

I 2017 omsatte selskapet for 232 millioner kroner i Norge, og 540 millioner euro globalt.

Ifølge siste guiding venter selskapet en total omsetning på 650 millioner euro i år, en økning på 27 prosent. Nær 18 prosent var organisk vekst, og rundt 9 prosent stammet fra oppkjøpte enheter.

Stanislas de Bentzmann - CEO - Devoteam

Devoteam-sjef Stanislas de Bentzmann forklarer hvorfor selskapet har sett seg ut akkurat Norge som satsningsområde.

Det er en stor teknologisk revolusjon under veis, og Norge har vært tidlig ute med å innføre gode digitale tjenester både i finans og i offentlige institusjoner, forklarer Bentzmann.

I tillegg har man sørget for svært god infrastruktur for høyhastighetsbredbånd og mobilnett som når en stor andel av innbyggerne der de bor og jobber.

Bentzmann sier målsetningen deres er å bygge bro mellom dagens skyløsninger og potensialet som ligger i alle de nye sky-baserte tjenestene som vil komme og allerede finnes.

Jeg tror Devoteam og våre underselskaper kan ha en god del å lære ved å se på den teknologiske modellen som Norge har valgt, sier Bentzmann.

En stor del av strategien vår fremover, vil bestå i å finne leverandørene som har de mest innovative løsningene og fremtidsvisjonene, og forsøke å bruke deres løsninger til å skape verdi for kundene.

 

Publisert i Finansavisen, mandag 3. desember 2018.

 

 

devoteam

Contact

Thomas Heiskel

Salgs- og markedsdirektør

Telefon: 905 15 900