Hjemmekontor – bare negativt?

17. March 2020

Hjemmekontor – bare negativt?

Av: Eirin Leschbrandt Hustvedt
Publisert: 17. mars 2020


Korona-viruset er en hodepine for de fleste bedrifter og majoriteten står overfor store økonomiske og organisatoriske problemstillinger.

 

Krisetiltak er iverksatt og ansatte blir pålagt hjemmekontor for å unngå økt spredning. Dette medfører blant annet at møter, seminarer og forelesninger i landet foregår digitalt. Det er ikke til å stikke under en stol at de fleste jobber mindre effektivt hjemme enn på kontoret, men er denne pålagte “hjemmekontor-karantenen” en god anledning for bedrifter til å ruste seg for fremtiden?

 

 Tvunget inn i en mer digital arbeidshverdag

– Tiden vi når er inne i legger opp til at vi må aktivisere den digitale arbeidshverdagen. Bedrifter som i liten grad har tatt i bruk digitale systemer står ovenfor en stor utfordring. Selskaper må i større grad flytte sine analoge kommunikasjonsmetoder inn i en digital plattform. Dette vil muligens booste utviklingen i tiden fremover, sier Amanda Rosenberg Dahl, konsulent hos Devoteam.

 

Devoteam konsulent: Amanda Rosenberg Dahl

Konsulent: Amanda Rosenberg Dahl

Amanda legger til at denne utviklingen ikke bare gjelder ansatte med typiske kontorjobber hvor man aktivt bruker pc, men også innenfor helsesektoren. Her vil bruk av videokommunikasjon med pasienter og annen type velferdsteknologi bli en økende tematikk. Dette kan bedre og bidra til å effektivisere oppfølging av pasienter, ikke bare under den nåværende pandemien, men også fremtidens økende digitale arbeidshverdag.

 

Epidemien forsterker behovet for digital kommunikasjon

Vi ser i større grad at selskaper den siste tiden har gått over til digitale plattformer for kommunikasjon innad i bedriften. Denne epidemien forsterker behovet for digital kommunikasjon, og vil nok ruste flere bedrifter for den digitale fremtiden som kommer. Dette vil jo også øke etterspørselen av IT-konsulenter som kan hjelpe dem over i systemene, hvis de allerede ikke har tatt i bruk disse digitale verktøyene. 

Det kommer stor nytte av å gjøre seg mer kjent med systemene, mye av kommunikasjonen som normalt utveksles i møter, dialog på kontoret eller i en uendelig mailkorrespondanse, kan effektivt føres i videoform eller struktureres inn i funksjonene de digitale programvarene tilbyr. Korona-situasjonen setter oss alle på prøver som vi ikke har opplevd før, og det å få hverdagen og «produksjonen» til å gå mest mulig normalt betyr å bli bevisst på hvordan vi strukturerer dagene på hjemmekontoret, og ikke minst hvordan vi bruker de digitale platene vi har tilgjengelige. 

devoteam