Innovasjon i krisetider

06. April 2020

Når ting er usikkert og uforutsigbart, og økonomien er i fritt fall, blir det ekstra viktig å definere hva virksomhetene skal leve av etter krisen, skriver Sandra Hovland og Hanne Løken.

Se debattinnlegget i dagens utgave av Finansavisen (06.04.2020).

Hva skjer med innovasjon når verden delvis stenges ned?
Den verdensomspennende krisen vil ha betydelig påvirkning på den globale økonomien, markedene, konkurransesituasjonen, måten vi driver på, og evnen til innovasjon.

Mange virksomheter har sett seg nødt til å endre måten de driver på. Ansatte jobber hjemmefra, og enkelte permitteres. Noen stenges helt ned, friheter begrenses, beslutninger tas på usikkert grunnlag, og på svært kort tid. Risikoviljen reduseres og kostnader kuttes. I krisetider, der kostnadsbesparelser, brannslukking og daglig drift har første prioritet, blir investering i innovasjon noe av det første som rammes. Dette er imidlertid en sannhet med modifikasjoner.

De virksomhetene som lykkes med nytenkning og omstilling for å tilfredsstille markedenes endrede behov, både under krise og i normale tider, vil ha det beste utgangspunktet for å overleve

I et kjent ordtak heter det at «nød lærer naken kvinne å spinne». Ved uventede kriser og akutte nye behov i markedet, oppstår det tradisjonelt også innovasjon og skaperkraft. Nye produkter, tjenester, løsninger og leveransemodeller ser dagens lys på tvers av bransjer. Setter man kundebehovet i sentrum, også under unntakstilstander, finner man nye måter å fortsette å skape verdier for kundene på, selv om kostnader kuttes.

Sandra Hovland

I forrige uke skrev Teknisk Ukeblad om seilmakerne i Gran Seil som har lagt om seilproduksjonen til produksjon av smittevernutstyr for helsevesenet. Akevittprodusenten Arcus har snudd seg rundt for å produsere et nytt forretningsområde, håndsprit. Studenter ved NTNU har utviklet, Karantenehjelpen.no, som skal hjelpe personer ikarantene. 

Vi ser stadig eksempler på vellykkede innovasjonsprosesser, som svar
på akutte nye problemstillinger. Det vitner om evne til å snu seg raskt og tenke nytt. Man skal ha sterk vilje for å få gjennomslag for nye ideer i omskiftelige markeder. Raske beslutningsprosesser basert på mindre informasjon, blir en nødvendighet når markedene endrer seg radikalt. Blant de ansatte kan prosessene igjen skape grunnlag for nye, smidige og effektive samhandlingsmønstre.

Denne måten å snu seg rundt på, raskt og nytenkende, vil også smitte over på samarbeidet mellom virksomheter og bransjer, som er avhengige av hverandre i verdikjeden. Gjennom felles mål og dugnadsånd, kan norske virksomheter, med
ulike egenskaper og kompetanse, skape
alternative løsninger på nye akutte behov.
Dette er bra både for
virksomhetene og samfunnet. 

Hanne-Margrethe Løken

De som lykkes med nytenkning og omstilling for å tilfredsstille markedenes endrede behov, både under kriser og normale omstendigheter, vil ha det beste utgangspunktet for å overleve.
Det handler om evnen til å kunne redefinere hva virksomheten skal leve av, i et stadig omskiftelig marked. Det handler om å tilrettelegge
for et innovativt miljø. Innovasjon må være en sentral del av hele
virksomhetens strategi. Slik kan man jobbe fremtidsrettet og systematisk
for å avdekke nye behov og muligheter, og dermed skape nye verdier.

Kanskje blir dette én av de positive ringvirkningene av coronakrisen.

 

 

 


Sandra Hovland og Hanne Løken
Devoteam Fornebu Consulting

devoteam