Vi ønsker å være med på dugnaden!

14. April 2020


Hvordan kan Devoteam hjelpe?

Vi tilbyr krisehjelp til bedrifter som, på grunn av situasjonen i samfunnet, har utfordringer og trenger tips til bedring innen våre fire tjenesteområder: gjennomføringsledelse, forretningssystemer, informasjonssikkerhet, forretningsutvikling og digital transformasjon.


Våre dyktige konsulenter besvarer henvendelsene og rådgir mulige løsningsforslag innen:

 

Gjennomføringsledelse

Gjennomføringsledelse er vår kjernekompetanse, og utgjør også fundamentet i våre øvrige tjenester. Organisering av endrings- og forbedringsarbeidet tilpasses virksomhetens behov, kontekst og hva som driver endringene. Virksomheters digitale modenhet og kompetanse, organisasjon, kultur og ledelsens fokus vil være sterkt drivende for organiseringen. Våre tjenester innen gjennomføringsledelse: smidig tilnærming, programledelse, prosjektledelse, endringsledelse, og gevinstrealisering.

Forretningssystemer

Fasilitere og støtte virksomheter i sin digitale reise, både i offentlig og privat sektor. Anskaffelse og implementering av forretningssystemer, i tillegg til strategi, logistiske utfordringer og gevinstrealisering. Våre tjenester innenfor området Forretningssystemer: systemstrategi og business case, anskaffelse og valg av partner, prosesskartlegging og prosessrevisjon, helsesjekk og forretningssystemer, og systemimplementering.

 

Informasjonssikkerhet

Utvikle og innføre retningslinjer og ledelsessystemer for informasjonssikkerhet, inkludert virksomhetskontinuitet. Vi gjennomfører også revisjoner, personvern- og risikoanalyser, samt etablering av sikkerhetsarkitektur og valg av løsninger. Våre tjenester innenfor informasjonssikkerhet: risikostyring og analyse, sikkerhetsledelse, virksomhetskontinuitet, sikkerhetsarkitektur, og Cyber Securityr.

 

Forretningsutvikling og digital transformasjon

Strategisk rådgivning innen anskaffelse og implementering, med prosess og gevinstrealisering i fokus. Identifisere, utvikle og bringe de riktige ideene og løsningene ut i markedet – digitalt! Våre tjenester innen forretningsutvikling og digital transformasjon: problemforståelse og analyse, strategiutvikling, konseptualisering og målbilde, prototyping, testing og realisering, tjeneste innovasjon og tjenestedesign, og digital modenhetsanalyse.


Ønsker dere bistand?

Har du en utfordring du ønsker å diskutere med en av våre faglige eksperter? Trenger du veiledning fra våre erfarne konsulenter med ekspertkompetanse på blant annet digitale endringsprosesser?

Vi kan tilby de første timene med bistand uten kostnad. Ta kontakt med oss for nærmere avklaring på salg@devoteam.no !

 

devoteam