Våre tjenester

Devoteam Fornebu Consulting bistår kunder i å være en direkte ledelseskapasitet, tilby rådgivning til virksomheter og deres ledere, samt anskaffelser og gjennomføring av prosjekter.

Omstilling og transformasjon er ofte en viktig driver for å bruke oss. Vi kan ta på oss roller i programledelse, prosjektledelse, endringsledelse, linjeledelse, støtte til virksomhetens egne ledere eller som rådgivere i ulike temaer i omstillingen. Våre tjenesteområder støtter kundens behov for rådgivning innen digitalisering, forretningsstøttesystemer, gjennomføringsledelse og informasjonssikkerhet. Vi har samtidig flere gode samarbeidspartnere som kompletterer eller går i dybden av våre tjenester.

Vår kompetanse brukes best når omstillingen er drevet av forretningsbehov og inkluderer teknologi, bruker eller kunde og organisasjon. I våre oppdrag fokuserer vi på å ha et tydelig implementerings- og resultatfokus.

Som individer og som selskap er vi svært opptatt av å tilføre kunden en reell gevinstrealisering med riktige leveranser og effekter.

Våre kunder bruker oss når de har behov for erfarne konsulenter med et stort fagnettverk som er oppdatert på både beste praksis og ny metodikk. Bransje er ikke begrensende for når vår kompetanse kan tilføre verdi.

Våre kunder kan alltid være trygge på at vi og våre konsulenter er uavhengige av løsninger og løsningsleverandører.

devoteam