Hopp over innhold

Digital Transformasjon – har vi knekt koden til vellykkede implementeringer?

Roundtable: Devoteam og Oslo Business Forum

84% av alle virksomheter svarer at de vil øke eller videreføre dagens investeringsnivå på teknologi og digital transformasjon de kommende årene – men hvor bør fokuset ligge?

Store og sterke disrupsjoner har blitt skapt av innovative aktører, og utfordret de etablerte. Disse har i stor grad vært teknologidrevet, og teknologien vil i de fleste situasjoner også være løsningen for de som blir utfordret.

Det var utgangspunktet da Devoteam sammen med Oslo Business Forum samlet flere av de største organisasjonene til et Roundtable i Oslo forrige uke.

De viktigste læringspunktene vi tok med oss kan deles i to temaer; endring og bærekraft:

  • Nøkkelen er endringsevne og kompetanseutvikling, var gjennomgående i diskusjonen. Det er viktig å ha respekt for endring og jobbe aktivt med det, og utvikle som en egen kompetanse i virksomheten.
  • Kompetanse og forståelse i virksomhetens ledelse om teknologi, mulighetene den gir og transformasjonsprosessen er viktig. Virksomheter som ligger langt fremme klarer å integrere dette i hele virksomhetens utvikling. Det ble blant annet diskutert ulike måter å organisere ansvar for teknologi i virksomheten med systemeierskap, produkteierskap og prosesseierskap.
  • Strategier for hvordan håndtere hindringer, som legacy og «data gjeld» er sentralt for å utvikle seg. Det er lett å bli entusiastisk over mulighetene med ny teknologi, men viktig å håndtere historikken som de etablerte står i, samtidig med at fremtiden bygges. Eksempler med å flytte tjeneste for tjeneste fra gammelt til nytt i en agil tilnærming ble vurdert som beste praksis.
  • Et høyt endringstempo i mange virksomheter kan ha bidratt til at noen snarveier er tatt. Behovet for å gjøre transformasjoner mer bærekraftige fremover er et uttrykt behov.
  • Teknologien er der! Vi må håndtere mange spennende dilemmaer med etikk og bærekraft allerede nå. Hvordan dette kan bli gjort ble diskutert.  Løsningene som ble diskutert spenner fra hvordan en virksomhet kan organisere seg for å ta etiske beslutninger og til hvordan redusere et overflod av data, og dermed redusere virksomhetens CO2-avtrykk.

Takk til Posten, Sporveien, Santander Consumer, Bos, Mediacom og Oslo Business forum for deling av kunnskap og erfaringer.

Digital Transformasjon – har vi knekt koden til vellykkede implementeringer.