Hopp over innhold

Flere nye ansikter hos Devoteam!

I løpet av de siste månedene har vi styrket vår kompetanse innen fagområdene finans, HR, organisasjonsutvikling, systemutvikling, arkitektur og prosjekt- og endringsledelse. Møt noen av våre nye kolleger her:

Arslan Tahir

Arslan Tahir startet som sjefskonsulent og fagansvarlig for prosjektledelse hos oss i Oktober. Han kommer fra en stilling som senior program-/prosjektleder hos TietoEvry.

Gjennom sin erfaring har han ledet og deltatt i komplekse teknologiprosjekter/-programmer, hvor han ofte har deltatt i alle faser i et prosjekt/program. Dette har gitt han god erfaring innen teamledelse og ledelse av konsulenter. Arslan har en teknisk bakgrunn og forstår overordnet teknologi og dets samspill med forretning og strategi.

Han er utdannet som sivilingeniør med spesialisering innen industriell økonomi og teknologiledelse fra Universitet i Agder. 

Lars Fanebost

Lars Fanebost startet som sjefskonsulent hos oss i juni. Han kommer fra en stilling som IT Arkitekt hos IBM hvor han primært har beskjeftiget seg med integrasjonsarkitektur, mellomvare og data governance. Lars har også jobbet som sjefsarkitekt i Bring Logistikk IKT og som systemutvikler i Telenor.

I sin stilling hos oss er han en del av teamet arkitektur, data og sikkerhet. Lars er utdannet Cand. Mag fra universitetet i Bergen.  

Helen von Quillfeldt

Helen von Quillfeldt startet som kundeleder i september i teamet transformasjonsledelse. Hun har helsebakgrunn, mastergrad i ledelse og bred erfaring innen endringsledelse og organisasjonsutvikling.

Helen har ledererfaring og 25 år som konsulent. Siste rolle var programleder for Fremtidens arbeidsplass i Bærum kommune. Før det hadde hun ansvar for digitale HR- og arbeidsgivertjenester i Virke.

I Devoteam vil Helen fokusere på nytenkning, digital transformasjon og utvikling av organisasjoner med viktig samfunnsoppdrag.  

Eli Ellila

Eli Ellila startet i oktober som sjefskonsulent i teamet gjennomføring og leveranse. Hun er en erfaren rådgiver fra IT- og omstillingsprosjekter og programmer i offentlig forvaltning og ideell sektor.

Hun har masterutdanning fra BI med spesialiseringer innen prosjektledelse, strategisk forretningsutvikling og endringsledelse/HR. Hun har en sertifisering i PRINCE2®, Management of Portfolios, MOP® og i Management of Successful Programs, MSP®. 

I sin nye rolle vil Eli bistå våre kunder i å planlegge og gjennomføre organisasjonsutviklingsprosesser.  

Tord Radtke Johansen

Tord Johansen startet i september som Finance Manager. Han har en bred erfaring innen økonomistyring, operativ controlling, analyse og strategi for internasjonale og statlige selskaper. 

Han kommer fra en stilling hos Bane Nor hvor han har vært prosjektleder for konsernets effektiviseringsprogram, og ledet arbeidet med å utvikle datavarehus og rapporteringsløsninger. 

Tord har en mastergrad i business fra University of Surrey.  

Norunn Haug

Norunn Haug startet i september som sjefskonsulent i teamet gjennomføring og leveranse. Hun er en allsidig rådgiver med over 20 års erfaring som konsulent fra virksomhetskritiske prosjekter i roller som prosjektleder, produkteier, endringsleder, arkitekt og systemutvikler.

Hennes erfaring strekker seg hele veien fra konsept- og planleggingsfase, til utvikling og innføring, og realisering av gevinst. Hun har sin faglige hovedvekt på utredningsarbeid og målbildeetablering, kartlegging og analyse av arbeidsprosesser, smidig utvikling med nyttestyring og gevinstrealisering. 

Norunn er utdannet i Cand. Scient. i astronomi fra Universitetet i Oslo.  

Anette Louise Strøm

Anette Louise Strøm startet i juni som kundeleder i teamet transformasjonsledelse. Hun har lang konsulenterfaring med å bistå kunder gjennom endringer av organisasjonsstruktur, kultur og prosesser.

I sin nye rolle vil Anette jobbe med å utvikle Devoteams sin kundeportefølje innenfor organisasjonsutvikling og endringsledelse.

Anette er utdannet Cand. Polit i sosialantropologi fra Oslo Universitet.  

Maximiliam Gjertsen

Maximilian Gjertsen startet i oktober som seniorkonsulent i teamet unge konsulenter. Han har erfaring som prosjektleder hvor han hadde ansvar for å levere systemer innen prosessautomatisering.

I sin nye rolle i Devoteam blir han en del av teamet unge konsulenter hvor han skal bistå kunder innen ulike forretningsområder.

Maximilian har en mastergrad i finans fra Heriot-Watt University (HWUD).  

Rune Karlsen

Rune startet i mai for å styrke Devoteam sin satsning på sikkerhetsledelse og -arkitektur.

Gjennom over 14 års erfaring som daglig leder, konsulent og rådgiver, og en bred bakgrunn fra teknologiprosjekter både innen EU og privat sektor har han opparbeidet dyp innsikt for strategi, gevinster og teknologi som spenner fra personvern, risikostyring, sky, dataflyt, integrasjoner, mikrotjenester, mobilapper, nettverk, kommunikasjon og portaler levert til mange sektorer.

Rune har utdanning fra BI innen moderne ledelse og innovasjon samt informatikk fra Universitetet i Oslo.   

Daniel Svensson

Daniel Svensson startet i august som leadkonsulent. Fra tidligere har han 13 års erfaring fra HR prosjektledelse og implementering HR systemer fra internasjonale selskaper.  I Devoteam vil han være en del av teamet prosess og løsning og bidra i fagteamet kunnskapsdeling.   

Fellesnevneren for erfaringen til Daniel har vært strategisk og operativ ledelse av HR-Tech funksjoner med fokus på brukeropplevelse, prosessforbedring og datadrevne beslutningsgrunnlag.  

Julia Agathe Vetlesen

Julia Vetlesen startet som HR- rådgiver i august. Hun har tidligere opparbeidet seg erfaring i HR- prosesser innenfor blant annet rekruttering, off- og onboardingopplevelsen, medarbeiderundersøkelser og coaching av ledere i HR- rettsligere problemstillinger.  

I sin nye rolle skal hun bistå HR- teamet med searchprosesser, rekruttering av nyutdannede, koordinere onboarding og implementering av det nye HR- verktøyet Workday. 

Julia har en mastergrad i Cand. Soc Human Resource Management fra Copenhagen Business School (CBS).  

Ønsker du å være med på vår videre reise? 

Vi er stadig på utkikk etter nye konsulenter som ønsker å jobbe mellom skjæringspunktet teknologi og mennesker.

  Les mer om våre karrieremuligheter og finn våre ledige stillinger her.