Hopp over innhold

Hils på våre nye kolleger!

Vi fortsetter å vokse og har ansatt ny kompetanse innen finans, prosjekt- og endringsledelse, anskaffelser, sikkerhet og arkitektur!  Her har du muligheten til å bli bedre kjent med våre nyansatte: 

Camilla Toven Naganathan

Camilla Toven Naganathan har startet som seniorkonsulent hos oss. Hun har tidligere opparbeidet seg erfaring fra prosjektledelse innen blant annet å lede forbedring av driftsprosesser, tjenesteleveranser og implementering og operasjonalisering av sikkerhetsløsninger. 

I sin rolle som konsulent hos oss skal hun fortsette å jobbe med prosjektledelse, men også utforske andre områder som endringsledelse, sikkerhet og prosesskartlegging. Hun har en MsC i Information Systems – Management & Innovation fra Høyskolen Kristiania. 

Hilde Martinsen 

Hilde Martinsen har startet hos oss som leadkonsulent. Fra tidligere har hun solid erfaring innenfor endringsledelse,  innføring av IT-løsninger og lederutvikling, og vil være en del av teamet transformasjonsledelse hos oss.  Hun vil også være en del av faggruppen Endringsledelse og organisasjonsutvikling.  

Hilde har tidligere jobbet som Management Consultant i Accenture og forretningsutvikler i Bravida. Hun har en mastergrad i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU.   

Jørn- Erik Røkholt 

Jørn-Erik Røkholt er tilbake hos oss etter å ha jobbet to år hos en stor norsk IT-leverandør. Han har tidligere arbeidet som leder, endringsleder og prosjektleder i mellomstore og store organisasjoner i både inn- og utland i mange år.  

Jørn-Erik har blant annet arbeidet med fornyelse og konsolidering av store, kritiske systemer innen bank og finans, hvor håndtering av risiko og driftskontinuitet har vært helt avgjørende. Han har også jobbet med anskaffelser i offentlig og privat sektor. Han er utdannet diplommarkedsfører ved NMH/BI i Oslo, og har også fag fra Handelshøyskolen i København (CBS). Han jobber også en viss prosent som pilot!  

Kai Møller

Kai Møller har startet som sjefskonsulent hos oss. Kai har en bred erfaring innenfor konsernledelse, finans og controlling i mellomstore norske og internasjonale selskaper.  

Fellesnevneren for disse rollene har vært strategisk og operativ ledelse av finansfunksjoner, utnyttelse av muligheter innenfor krysningspunktet teknologi og finans, samt fokus på optimal vareflyt og logistikk. Han vil bruke sin brede erfaring til å støtte våre kunder i krevende endringsprosjekter, spesielt relatert til skifte og utvikling av forretningssystemer, men også innenfor andre områder relatert til digitalisering av private og offentlige virksomheter.  

Linn Lytskjold

Linn Lytskjold har startet som leadkonsulent hos ossI Devoteam skal Linn være ansvarlig for for faggruppen «endringsledelse og gevinstrealisering», være personalleder og jobbe som konsulent ute hos kunde. 

Hun kommer fra Sopra Steria der hun jobbet i 5 år med endringsledelse, prosjektledelse og utredninger. Hun har erfaring fra flere store offentlige prosjekter innenfor kompetanseutvikling, omstilling og HRLinn har bakgrunn som sivilingeniør fra NTNU innenfor industriell økonomi og teknologiledelse med mastergrad innenfor endringsledelse. 

Gunnar Söderman

Gunnar Söderman har startet som seniorarkitekt i teamet arkitektur, data og sikkerhet.  

Han har over 14 års erfaring med rådgiving innenfor sikkerhet, samt arkitektur og implementering innenfor identitets- og tilgangsstyring i et bredt spekter av bransjer og organisasjoner. I sin nye rolle skal Gunnar bistå kunder med rådgiving innenfor identitets- og tilgangssyring og sikkerhet.   

Gunnar har en sivilingeniørs eksamen i datavitenskap og en MsC i elektronikk fra Umeå universitet. 

Kiran Kaur Garcha

Kiran Kaur Garcha er en del av årets graduate-kull. Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med fordypning i endringsledelse.

Gjennom utdanningen har Kiran opparbeidet seg bred tverrfaglig kompetanse innen emner som prosjektledelse, økonomi og innovasjon. Denne fagkompetansen vil hun bruke i konsulentrollen ved å bistå, veilede og støtte kunder med å planlegge og gjennomføre prosjekter. For tiden jobber Kiran med veibruksavgift og bompenger i samferdselsbransjen. 

Malin Emilie Mørk

Malin Emilie Mørk er en del av årets graduate-kull. Hun har en mastergrad i offentlig administrasjon og styring fra Oslo Met storbyuniversitet, og har blant annet kompetanse innen personvern og GDPR, tilgangsstyring, offentlige anskaffelser og politiske prosesser.  

Malin har bred kompetanse fra norsk idrett og har blant annet fungert som prosjektleder i Norges volleyballforbund. Her har hun arbeidet med å utvikle paravolleyball i Norge og vært sentral i gjennomføringen av forbundets landslagsaktivitet i volleyball.  

Jacob Aas Alstedt

Jacob Aas Alstedt er en del av årets graduate-kull. Han er utdannet økonom ved Handelshøyskolen BI med en bachelor i økonomi og administrasjon, samt har en mastergrad i Business Information Management fra Heriot-Watt University. Gjennom utdanningen har han opparbeidet seg tverrfaglig kompetanse da han har tatt emner innen økonomi, ledelse, strategi og teknologi.  

Jacob har tidligere jobbet som controller i et helseforetak, der han fikk kompetanse innen budsjettering, økonomistyring og forretningsutvikling. I sin nye rolle som konsulent vil han bistå, veilede og støtte kunder med å planlegge og gjennomføre prosjekter. Per i dag jobber Jacob med digital samhandling i helsesektoren.  

Helene Fronth- Andersen

Helene Fronth-Andersen er en del av årets graduate-kull. Helene har en Bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, og en Master i Informasjonssystemer med spesialisering i ledelse og innovasjon fra Høyskolen Kristiania. 

Hun har tidligere opparbeidet seg erfaring fra kundeservice og telekombransjen, hvor hun har bidratt som prosjektkoordinator, prosesskartlegger og prosjektstøtte. I sin nye rolle som konsulent skal hun bistå prosjekter på kundesiden, hvor Helene per i dag arbeider med strategisk virksomhetsutvikling, gevinststyring og operativ porteføljestyring hos kunde i Helsesektoren.  

 

Helene Schjøtt Jacobsen

Helene Schjøtt Jacobsen er en del av årets graduate-kull. Helene er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med en spesialisering innen Finans. 

Ved siden av studiene har Helene hatt flere deltidsjobber og opparbeidet seg god kompetanse innen bank, kundeservice, salg og administrasjon. Parallelt har hun vært aktiv i et studentdrevet konsulentselskap i fem år, hvor hun har tilegnet seg prosjekterfaring innen markedsanalyser, utvikling av rapporter og prosjektledelse. 

 

Martin Grønli

Martin Grønli er også en del av årets graduate-kull. Han uteksaminerte som Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen våren 2021, hvor han har spesialisert seg innen strategi og ledelse. 

Martin har bakgrunn fra Forsvaret før studiene, hvor han i rollen som befal utdannet soldater i sin førstegangstjeneste. I sin nye rolle som konsulent skal han støtte prosjekter på kundesiden, hvor Martin per i dag arbeider med innføring og endringsledelse. 

Er du vårt nye ansikt? 

Vi er stadig på søken etter engasjerte og ambisiøse konsulenter til våre ulike team. 

Les mer om våre karrieremuligheter og finn våre ledige stillinger her.