Forretningssystemer

Devoteam Fornebu Consulting har betydelig erfaring med strategi, anskaffelse, implementering, logistiske utfordringer og gevinstrealisering forbundet med tjenesteområdet

En helhetlig tilnærming sikrer riktig verdiskaping

Vi har en helhetlig tilnærming til anskaffelse, implementering og realisering av gevinster når vi hjelper våre kunder med prosjekter som omhandler forretningssystemer. 

Som illustrert er det mange elementer som må vurderes i prosessen. Våre konsulenter analyserer blant annet verdien for virksomheten i en potensiell anskaffelsesprosess fordi det er viktig for oss at systemvalg har grobunn i kundens strategi.

Organisasjon og mennesker er viktige suksesskriterier for implementering

Endringsmodenhet, mennesker og kompetanse i organisasjonen er også fundamentale elementer i en prosess for anskaffelse og blir nøye vurdert for å sikre suksess i et potensielt prosjekt.

Teknologiske og kostnadsmessige elementer blir analysert som en del av prosessen for å etablere et godt utgangspunkt for business case, fremtidig gevinstrealisering og en robust systemarkitektur og forvaltningsstrategi.

Sertifiseringer

Våre konsulenter har sertifiseringer i PRINCE2®, PMP®, MSP®, ITIL® og Change Management®

 

 

devoteam

Dagens virksomheter av avhengige av velfungerende forretningssystemer for å lykkes.
Det krever helhetlig tilnærming til strategi, anskaffelse, og implementering for å realisere gevinster.

Our offers