GJENNOMFØRINGSLEDELSE

Gjennomføringsledelse

Devoteam Fornebu Consulting har høy kompetanse og lang erfaring med å fasilitere og støtte virksomheter i sin digitale reise, både i offentlig og privat sektor

Fokus på virksomhetens behov

Endringsprosesser er ofte krevende for organisasjoner. Det er derfor viktig at endringene forankres på alle nivåer i en organisasjon.

Vår erfaring er at god forståelse av virksomhetens behov, forretningsprosesser og interessenter er kritiske suksessfaktorer i dette. Vi gjennomfører ledelsesprosjekter som sikrer dette gjennom dialog og samarbeid med kunden, både på operativt og strategisk nivå.

Endringsprosesser som setter brukeren i sentrum

I vår tilnærming til endringsprosesser er brukerreisen sentral, og tidlig brukerinvolvering i kartlegging av behov, muligheter og løsninger er viktig. I all transformasjon er endringsreisen kritisk for suksess. Vår lange erfaring med gjennomføringsledelse og bruk av utprøvde metodikker og verktøy setter brukeren i sentrum. Valg av for eksempel arkitektur –og løsningsutforminger bør basere seg på denne tilnærmingen.

Vi skaper verdier

Tidlig identifisering av gevinster og eierskap for å realisere disse er sentralt for å skape verdier. Vår kompetanse og erfaring spenner gjennom hele livssyklusen av et prosjekt, fra forprosjekt og konseptfase, frem til avslutning og overlevering. Vi sørger for å etablere styringsmekanismer som sikrer realisering av målene gjennom hele endringsprosessens livssyklus. Å bygge tillit og trygghet sammen med kunden er et suksesskriterium. Devoteam Fornebu Consulting har lang erfaring med gjennomføringsledelse som skaper verdi for kunden.

Våre konsulenter har bred lederkompetanse som sikrer god motivasjon og kvalitet i gjennomføring av endringsprosesser.

Sertifiseringer

Våre konsulenter har sertifiseringer i MoP® (Porteføljestyring), MSP® (Programledelse), M.o.R® ( Risikostyring), PRINCE2® (Prosjektledelse), APMG Change Management (Endringsledelse), P3M3® (Modenhetsanalyse), LEAN, ScrumMaster og som Scrum Produkteier.

 

 

devoteam

Endringsprosesser er ofte krevende for organisasjoner.

Det er derfor viktig at endringene forankres på alle nivåer i en organisasjon.
God ledelse og styring som bidrar til realisering av prosjektet er et suksesskriterium.

 

Our offers