Introduksjon til våre tjenester

Ledelse,  forretningsutvikling og digital transformasjon

Devoteam Fornebu Consulting er et av Norges ledende konsulentselskaper innenfor ledelse,  forretningsutvikling og digital transformasjon.

Vi bistår i utviklings- og endringsprosesser der et fokus på samspillet mellom teknologi, mennesket og virksomhet står sterkt. Med omkring 100 konsulenter er vi et av de største rådgivnings- og konsulentmiljøene i Norge.

Vi bistår virksomheter med å nå sine mål gjennom identifisering av hvilke gevinster teknologi kan gi, og hva som må til av endring for å oppnå slike gevinster. Devoteam Fornebu Consulting er stolte av å kalle seg leverandøruavhengig. Dette gjør at vi i ethvert tilfelle kan velge den løsningen som er best for våre kunder, uavhengig av forpliktelser overfor leverandører av systemer eller løsninger.

Våre konsulenter har erfaring fra ledelse og gjennomføring av program- og prosjektledelse fra både offentlig og privat sektor. Vår misjon er å levere dyktige konsulenter som kombinerer erfaring, relevant metodikk og beste praksis.

Gjennom våre fire tjenesteområder bistår vi våre kunder i forretningsutvikling og digital transformasjon, gjennomføringsledelse, anskaffelse og implementering av forretningssystemer og utarbeidelse og etterlevelse av informasjonssikkerhet.

Våre fire tjenesteområder er selvstendige, men med et fokus på tverrfaglighet og kontinuerlig læring internt, leverer vi en helhet i alle våre prosjekter der det er behov.

 

devoteam

Contact

Thomas Heiskel

Salgs- og markedsdirektør

Telefon: 905 15 900

Våre tjenester