Forretningssystemer

Devoteam Fornebu Consulting har betydelig erfaring med anskaffelse og implementering av forretningssystemer, i tillegg til strategi, logistiske utfordringer og gevinstrealisering forbundet med dette tjenesteområdet.

En helhetlig tilnærming sikrer riktig verdiskaping

Vi har en helhetlig tilnærming til anskaffelse, implementering og realisering av gevinster når vi hjelper våre kunder med prosjekter som omhandler forretningssystemer og ERP.

Devoteam Fornebu Consulting er stolte av å være leverandøruavhengige. Vi har ingen allianser med programvareleverandører eller implementeringspartnere, noe som gjør oss godt skikket til å velge den systemleverandøren som passer best for kundens virksomhet.

Som illustrert er det mange elementer som må vurderes i prosessen.

Våre konsulenter analyserer blant annet verdien for virksomheten i en potensiell anskaffelsesprosess fordi det er viktig for oss at systemvalg har grobunn i kundens strategi.

Organisasjon og mennesker er viktige suksesskriterier for implementering

Endringsmodenhet, mennesker og kompetanse i organisasjonen er fundamentale elementer i en prosess for anskaffelse og blir nøye vurdert for å sikre suksess i et potensielt prosjekt. Vi etablerer hvorvidt implementering er hensiktsmessig, og at den vil skape verdi også i fremtiden.

Teknologiske og kostnadseffektive elementer blir analysert som en del av prosessen for å etablere et godt utgangspunkt for business case, fremtidig gevinstrealisering og en robust systemarkitektur og forvaltningsstrategi.

Markedsanalyser av ERP, HR, BI, CRM og WMS markedet

Vi arbeider intensivt med å produsere en rekke publikasjoner, som beskriver det lokale ERP, HR, BI, CRM og WMS markedet. Omfanget av rapporter evalueres løpende og fanger opp trender og nye investeringsområder.

  Les mer om rapportene og analysene, og hvordan du kan bestille…

Sertifiseringer

Våre konsulenter har sertifiseringer i PRINCE2®, PMP®, MSP®, ITIL®, Lean og Change Management®

devoteam

Contact

Tom Olberg

Seniorkonsulent

Telefon: 901 30 258

Våre tjenester