HELSESJEKK AV
FORRETNINGSSYSTEMER

Helsesjekk av forretningssystemer

Forretningssystemer implementeres for å støtte funksjonelle behov i en virksomhet og har vanligvis en levetid på åtte til tolv år. Systemenes livssyklus blir dog kortere og kortere grunnet høyere utviklingstakt og enklere tilgangs- og driftsmodeller. For å sikre at systemporteføljen fremdeles støtter opp under virksomhetenes prosesser og behov, bør det gjennomføres regelmessige helsesjekker av utvalgte forretningssystemer.

Tjeneste

Vi bistår våre kunder med å gjennomføre helsesjekk av deler eller hele systemporteføljen i virksomheten. Prosessen består av fem distinkte steg som gjennomføres på ca. tre uker. Fokus i slike prosjekter er intervjuer, samt innsamling av materiale og dokumentasjon. Dette gir prosjektgruppen et bilde av nåsituasjonen. I analysens siste steg leveres en sluttrapport som gir kunden en anbefaling på hvilke tiltak som bør iverksettes.

Vi har bistått mange private og offentlige virksomheter med å gjennomføre helsesjekk av systemer i deres systemportefølje.

 

 

 

devoteam