Prosesskartlegging og prosessrevisjon

Prosesskartlegging danner grunnlag for å analysere og identifisere forbedringstiltak. Vi erfarer at mange kunder ønsker en gjennomgang av spesifikke prosesser for å vurdere eventuell fremtidig digitalisering, robotisering og automatisering av disse prosessene.

Tjeneste

Devoteam Fornebu Consulting bistår kunder både med å kartlegge og revidere prosesser. Dette kan gjøres enten som en del av en anskaffelsesprosess, eller som en del av ønsket digitalisering og automatisering.

Prosesskartleggingen kan utføres på mange nivåer, avhengig av hva kartleggingen skal brukes til. Overordnet prosesskartlegging benyttes ofte som grunnlag for innhenting av informasjon fra leverandørmarkedet (Request for Information). I forbindelse med en anskaffelsesprosess og innhenting av tilbud (Request for Proposal) gjennomføres det en mer detaljert prosesskartlegging. I anskaffelsesprosessen vil det være naturlig å kartlegge nåværende og ønskede prosesser for å gi potensielle leverandører innsikt i hvordan deres løsning kan dekke fremtidige behov i kundens organisasjon.

I de tilfeller prosessene kartlegges som en enkeltstående aktivitet, vil behovet for detaljeringsgrad bli diskutert med kunden.

devoteam

Contact

Anja Jackson
Seniorkonsulent Leder tjenesteområde Telefon: 400 20 011