SYSTEMSTRATEGI
OG BUSINESS CASE

Systemstrategi og business case

En etablert strategi for forretningssystemer er essensielt for alle virksomheter. Dette gir fortrinn i konkurranseevne og bidrar til å redusere teknisk gjeld. Det er i tillegg viktig at etterfølgende prosjekter for å effektivisere organisasjonen har basis i gode og veletablerte business case. Disse må angi når investeringene skal betale seg. Vi bidrar ikke bare til implementeringen av systemet, men ser også på kundens behov for å gjøre den mest strategisk riktige avgjørelsen.

Tjeneste

Devoteam Fornebu Consulting bistår kunder med å etablere strategi for forretningssystemer og utarbeide et passende business case. Vi hjelper også våre kunder med å planlegge hvordan gevinstene fra prosjektet realiseres gjennom eierskap i linjeorganisasjonen.

Sammen med kunden etablerer vi en systemstrategi som sikrer en forståelse i organisasjonen om visjon og strategisk retning. Dette gjør at man er i stand til å identifisere de IT-systemene som er best egnet gitt kundens behov. Samtidig bidrar det til at man unngår strategiske konflikter ved en eventuell anskaffelse.

Den etablerte systemstrategien danner utgangspunktet for påfølgende anskaffelses- og implementeringsprosjekter. Det er viktig at disse prosjektene opererer med en tilbakebetalingstid for investeringene. Å definere dette forutsetter et godt utarbeidet business case som inneholder konkrete og realistiske elementer, både på kostnads- og gevinstsiden.

Devoteam Fornebu Consulting har lang erfaring med strategiarbeid knyttet til forretningssystemer. Våre konsulenter har solid kompetanse og har bistått en rekke private og offentlige virksomheter med å etablere systemstrategi, business case og gevinstrealiseringsplaner.

 

 

devoteam

Contact

Anja Jackson
Seniorkonsulent Leder tjenesteområde Telefon: 400 20 011