Problemforståelse og analyse

Vi gjennomfører analyser av trender, virksomhetens kontekst og forretningsmodeller. Vi belyser sammenhenger og skaper en tydelig problemforståelse for en riktig start i selve endrings- og utviklingsreisen. Dette uansett type transformasjon eller innovasjon.

For å hjelpe kunden i å stake ut den riktige kursen i utviklings- og transformasjonsarbeidet, starter vi alltid med å skape en god problemforståelse. Dette innebærer å danne et klart bilde av kundens kontekst og virksomhetens ståsted.  Forretningsmessige, teknologiske og menneskelige aspekter sees i sammenheng og danner et helhetlig situasjonsbilde. Eksisterende strategier og analyser suppleres med nødvendig og ny relevant innsikt. Her kan vi blant annet se nærmere på rammebetingelser som påvirker virksomheten og analysere konkurransebilde, teknologi- og markedstrender.

Formålet er å skape en tydelig problemforståelse, som danner grunnlaget for en riktig start i selve endrings- og utviklingsreisen, uansett type transformasjon eller innovasjon. På den måten kan man sørge for å jobbe med de rette tingene helt fra starten av.

Fremgangsmåte

Devoteam Fornebu Consulting bistår virksomheter med å danne et objektivt bilde av nåværende og ønsket situasjon. Dette gjør vi fordi det er viktig at de initiativene som settes i gang er forankret i en god problemforståelse. For å få riktig problemforståelse gjennomfører vi analyser ut i fra flere perspektiver:

  • Et eksternt perspektiv: Vi analyserer trender, rammebetingelser og faktorer som påvirker virksomheten.
  • Et internt perspektiv: Vi analyserer virksomhetens utgangspunkt og forutsetninger herunder digital modenhet og eksisterende arkitektur.

Et sammenlignbart perspektiv: Vi analyser virksomhetens tilstand og muligheter opp mot tilsvarende virksomheter og beste praksis (benchmarkanalyse).

 

devoteam

Contact

Sandra Hovland

Seniorrådgiver

Leder tjenesteområde

Telefon: 900 56 744