Prototyping, testing og realisering

Med et tydelig målbilde som fundament, jobber vi med å utarbeide prototyper av utvalgte konsepter, og tester ut ideer og funksjoner. Slik bistår vi med realisering av digitale strategier, løsninger og tjenester.

Uavhengig av om det er snakk om utvikling av digitale løsninger, nye tjenester eller nye strategier, vil vi kunne skissere prototyper på fremtidige løsninger.

Fremgangsmåte

Prototyping og testing skal sikre en tidlig dialog med brukere, slik at vi raskt kan få respons på konseptets holdbarhet, og eventuelt gjøre justeringer og forbedringer tidlig i utviklingsprosessen. Dette bidrar til å redusere risiko for å utvikle tjenester eller løsninger som ikke tilfredsstiller virksomhetens strategiske mål eller brukernes behov.

Prototyper i en tidlig fase vil ofte være raske og grove skisser, som er nyttige for testing og læring. Etterhvert vil utvalgte prototyper videreutvikles, detaljeres og spesifiseres, for så å testes og eventuelt piloteres. Når konseptet begynner å ta form, videreutvikles den til målbilde realiseres.

Vi jobber etter agile metoder og våre konsulenter vektlegger iterative og smidige arbeidsmåter som bidrar til kontinuerlig verifisering av løsninger.

devoteam

Contact

Sandra Hovland

Seniorrådgiver

Leder tjenesteområde

Telefon: 900 56 744