Strategiutvikling, konseptualisering og målbilde

Ved å utforske muligheter utvikler vi en slagkraftig strategi med konsepter og løsninger som treffer både nye og eksisterende markeder og brukergrupper. Slik sikrer vi gode beslutninger for hva som skal realiseres og skaper et tydelig målbilde.

For å lykkes med forretningsutvikling og digital transformasjon er det viktig å være åpne for nye ideer, perspektiver og innfallsvinkler, og utfordre det etablerte. Gjennom å utforske muligheter utvikler vi en slagkraftig strategi med konsepter og løsninger som treffer både nye og eksisterende markeder og brukergrupper. Konsepter og løsninger visualiseres gjennom scenarier og brukerhistorier.  Slik sikrer vi gode beslutninger for hva som skal realiseres og skaper et tydelig målbilde. Dette er en smidig og iterativ prosess, med rom for å vende tilbake til “tegnebordet” ved behov.

Fremgangsmåte

Vi starter bredt med en utforskningsfase der vi generer og tester idèer. Gjennom analyser får vi ny innsikt, oppsummerer funn og retter fokus på kjernen i kundens utfordringer og mulige løsninger. Videre skisserer vi konkrete konsepter og overordnede krav til løsningsforslag i en konseptfase. Vi jobber med kunden, sluttbrukere og andre relevante interessenter gjennom hele prosessen. Visualisering av konsepter bidrar til å skape en felles forståelse og engasjement, ved å forenkle komplekse sammenhenger. Konklusjoner fra konseptfasen vil danne grunnlaget for anbefalinger om veien videre. Disse vil være gjenstand for ledelsens prioriteringer og beslutninger, og et tydelig målbilde.

devoteam

Contact

Sandra Hovland

Seniorrådgiver

Leder tjenesteområde

Telefon: 900 56 744