Gjennomføringsledelse

Vi fasiliterer og støtter virksomheters endrings- og forbedringsarbeid

Devoteam Fornebu Consulting har betydelig kompetanse og erfaring med å fasilitere og støtte virksomheter med endringer og forbedringer.

 

Organiseringen av endringsarbeidet

Gjennomføringsledelse er vår kjernekompetanse, og utgjør også fundamentet i våre øvrige tjenester.

Organisering av endrings- og forbedringsarbeidet tilpasses virksomhetens behov, kontekst og hva som driver endringene. Virksomheters digitale modenhet og kompetanse, organisasjon, kultur og ledelsens fokus vil være sterkt drivende for organiseringen. Enkelte behov vil kreve prosjektbasert tilnærming, og andre behov vil kreve smidig og innovativ tilnærming.

Tilnærmingen i en tradisjonell plandrevet organisasjon med en “Plan-Build-Run” leveransemodell vil være forskjellig fra en utviklingsdrevet organisasjon med en “Build-Measure-Learn” leveransemodell. I den tradisjonelle organisasjonen er det solide styringsdokumenter med planer og kontrollregime, faser og milepeler, spesifikasjoner, prosesser og beste praksis rammeverk som gjelder. Det er også et tydelig skille mellom endring og den løpende forretning. I den utviklingdrevne organisasjonen er det iterasjoner, eksperimentering, “minimum viable product”, kontinuerlig forbedring, korte leveransesykluser og tverrfaglige produktteam som gjelder. I denne blir skillet mellom endring og utvikling og den løpende forretningen mer utydelig.

Devoteam har kompetanse og metodeverk på begge tilnærmingene. Vi bistår virksomheter i transformasjonen fra en plandrevet til en mer utviklingsdrevet organisering.

 

devoteam

Endringsprosesser er ofte krevende for organisasjoner.

Det er derfor viktig at endringene forankres på alle nivåer i en organisasjon.
God ledelse og styring som bidrar til realisering av prosjektet er et suksesskriterium.

 

Contact

Andreas Dale

Seniorkonsulent

Leder tjenesteområde Gjennomføringsledelse

Telefon:  911 63 229

 

Våre tjenester