Endringsledelse

Vi er inne i en periode med store endringer i samfunnet, blant annet som følge av digitalisering ved bruk av ny teknologi. Både offentlig virksomhet og næringslivet må endre seg raskt og i takt med tiden. Innføring av ny teknologi påvirker arbeidsprosessene og oftest også virksomheten, og det fører med seg nye kompetansebehov og andre samhandlingsformer med omgivelsene.
I programmer og prosjekter er det lett å undervurdere de endringene som skal til for å få ut gevinstene som var forespeilet i forkant. Ledelse av en omstillingsprosess er utfordrende – ulike interesser, utrygghet og usikkerhet setter de involverte i en krevende situasjon. I en slik periode er det viktig å ha erfaring fra tilsvarende prosesser. God endringsledelse er sentralt for at virksomheten skal lykkes med å realisere forespeilede gevinster.

Tjeneste

Devoteam Fornebu Consulting har høy kompetanse på å lede små og store endrings- og omstillingsprosesser. Vi er opptatt av å sikre nødvendig forståelse og motivasjon for endringen blant at alle interessent- og sluttbrukergrupper.

Vår erfaring er at det er viktig å være tydelig på hvilke endringer som skal skje. Et målbilde som klart peker ut retningen er et godt startpunkt. En endring er en prosess som må planlegges og gjennomføres på strukturert vis. Vi har derfor verktøy og maler for å planlegge og gjennomføre endringsprosesser.

Endringsledere hos oss inngår som en del av kundens organisasjon, og er medhjelpere for at kunden skal lykkes med sine målsetninger og med resultater som varer.

  • Behov for endring blir påvirket gjennom å tydeliggjøre hvorfor endringen må gjennomføres
  • Mulighet for endring blir påvirket gjennom å tilpasse ambisjonen og sette på riktige ressurser i riktig mengde
  • Vilje til endring er først og fremst et ledelsesspørsmål og krever tydelighet i kommunikasjon og involvering
  • Økonomiske kostnader handler om å påse at riktig mengde ressurser er tilstede
  • Menneskelige omkostninger ivaretas gjennom å skape forståelse og gjøre grundig arbeid knyttet til personlige barrierer, involvering og potensiale.

Endringsprosesser i vårt virke handler om å få mennesker til å gjøre noe på en annen måte enn tidligere. For å få dette til må:

  • Hver enkelt forstå hvorfor de skal gjøre noe annerledes
  • Forstå hva som skal gjøres annerledes
  • Vite hvordan oppgaven skal gjennomføres på ny måte
  • Måle at oppgavene utføres på ny og riktig måte

Vi bidrar både med rådgiving og støtte til organisasjonens ledelse, og som endringsledere i prosjekter og programmer.

 

 

 

devoteam