Gevinstrealisering

Realisering av gevinster er en utfordring for de fleste virksomheter. Dette skyldes flere forhold, blant annet at det er lett å være for optimistisk i forkant. I tillegg har prosjekter ofte lang tidshorisont og forutsetningene endrer seg. Jevnlig oppfølging og justering av gevinstrealiseringsplanene er derfor en forutsetning for å lykkes.

Tjeneste

Devoteam Fornebu Consulting har lang erfaring med å etablere gevinstrealiseringsplaner for private og offentlige virksomheter. Tidlig involvering av linjeorganisasjonen er sentralt for å kunne planlegge nødvendige tiltak for igjen å kunne realisere gevinster. Vår erfaring er at når linjeorganisasjonen involveres tidlig, er det større aksept for endringene som skal gjennomføres og man bidrar positivt til planlegging av tiltak for å oppnå målene.
Det er viktig at linjen oppfatter beregningen av gevinstene som realistiske.

Samtidig må eierskapet til de forskjellige gevinstområdene formaliseres. Vi jobber tett med gevinsteier for å sikre forankring og planlegging av innføringen. Eierskapet bør ligge hos ledelsen, mens måling, oppfølging og rapportering på gevinstområder kan utføres på flere nivåer og operasjonaliseres i virksomhetsstyrings- eller i porteføljestyringsprosessen.

Devoteam Fornebu Consulting bistår våre kunder med:

  • Kost/nytte-analyse
  • Business case
  • Gevinstplan
  • Samfunnsøkonomisk analyse
  • Gevinstrealiseringsplan og gevinstmålinger

Gevinstrealisering henger tett sammen med endringsledelse som er en annen av våre tjenester.

devoteam