Kontinuerlig forbedring

Den digitale transformasjonen av virksomheter og samfunn blir gjerne omtalt som den fjerde industrielle revolusjon, og representerer et paradigmeskifte som fundamentalt endrer rammebetingelsene for samfunn, bransjer, virksomheter og individer. Denne revolusjonen utvikler seg eksponentielt med hensyn til hastighet og effekt av endringene.

I det digitale paradigmeskiftet har det vokst fram en annen måte å organisere utviklingsarbeidet på. Den klassiske plandrevne organiseringen er ikke god nok til å håndtere den eskalerende endringstakten. Nå dreier det seg i større grad om å mobilisere organisasjonen til å drive kontinuerlig utvikling, og finne de gode løsningene gjennom eksperimentering og læring. I denne tilnærmingen realiseres løsningene litt om litt, framfor i store sjøsettinger. Likeså dreier det seg om å høste gevinster tidlig og underveis i transformasjonen. Dette bidrar også til å redusere risikoen i den digitale transformasjonen, og til at forbedringene gir mest mulig verdi. Kjennetegnene på den utviklingsdrevne organiseringen i forhold til den tradisjonelle plandrevne organiseringen:

Effektene av å transformere til den utviklingsdrevne organiseringen er flere:

  • Bedre støtte for å håndtere den eskalerende endringstakten
  • Kortere ledetid (time-to-market)
  • Raskere realisering av gevinster
  • Høy fokus på læring underveis (Validated learning)
  • Høyere responsivitet: Endringer er regelen
  • Sikrer at løsningen treffer det reelle forretningsbehovet
  • Mindre forutsigbar prosjektprosess
  • Setter større krav til organisasjonen

 

devoteam

Contact

Andreas Dale

Seniorkonsulent

Leder tjenesteområde Gjennomføringsledelse

Telefon:  911 63 229