Programledelse

Strategiske og organisatoriske endringer har som mål å skape gevinster. Virksomheter som evner å hente ut disse på en optimal måte vil ha vesentlige konkurransefortrinn. Gjennom vår programledelse sørger vi for en helhetlig styring og gjennomføring av kundenes programmer. Dette sikrer at resultater og gevinster realiseres i tråd med virksomhetenes strategiske mål.

Tjeneste

Programmer er et anerkjent og sentralt virkemiddel for å realisere strategier og sikre varige endringer. Et program består av et sett av relaterte prosjekter og vil normalt leve gjennom flere år. Vi er opptatt av at programmer sikrer god samhandling mellom virksomhetsstrategien, programleveranser og den daglige forretningen.

Endringsledelse og realisering av gevinster er sentrale elementer i programledelse. Overordnede visjoner og målbilder må være kommunisert og forankret blant alle interessentgrupper. Det er helt avgjørende at de menneskelige aspektene blir håndtert godt og forsvarlig for at programmer skal lykkes.

Devoteam Fornebu Consulting har betydelig erfaring og kompetanse med å gjennomføre programmer for våre kunder. Vi bidrar med strategisk rådgiving, ledelse og lederstøtte. Vi kan også bekle administrative roller innenfor programkontor.

Vi bistår i alle faser av et program og underliggende prosjekter, så vel som i ledelse og bemanning av prosjektkontor. Vi bistår også med etablering av og rådgivning knyttet til porteføljestyring og prosjektprioritering

devoteam

Contact

Andreas Dale

Seniorkonsulent

Leder tjenesteområde Gjennomføringsledelse

Telefon:  911 63 229