Prosjektledelse

Et vellykket prosjekt oppnår forventede resultater og effekter

Vår erfaring er at god prosjektgjennomføring bygger på felles forståelse i virksomheten for prosjektets omfang og målsetning. Våre konsulenter trives best i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning, der vi kan bidra til digitalisering for å understøtte virksomhetens strategiske mål.

Vårt målrettede leveransefokus bidrar til effektiv og forutsigbar prosjektgjennomføring. Gjennom dette oppnår kundene høyest mulig verdi av sine investeringer.

Tjeneste

Tradisjonelt har prosjektledelse handlet om å styre prosjekter etter tid, kost og omfang. Det er imidlertid også viktig å inkludere kvalitet, risiko og effekt/gevinst som prosjektmål for å få optimal styring i alle prosjektets faser.

Vi fokuserer på å få avklart målene og toleransegrensene med prosjektets interessenter, slik at prosjektet gjennomgående blir styrt i forhold til disse. Dette er sikrer at prosjektet til enhver tid har forretningsmessig forankring.

Våre konsulenter har solid erfaring og kompetanse innen prosjektledelse. Vi tilbyr i våre kunder bistand til planlegging, gjennomføring og oppfølging av store og små prosjekter. Våre prosjektledere kan ta et helhetlig prosjektlederansvar eller kan inngå i en ledergruppe for prosjektet. Vi kan også bekle roller innenfor prosjektkontor.

devoteam