Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet sikrer verdier. Vi har kompetansen, erfaringen og metodene som forenkler arbeidet for deg.

Devoteam Fornebu Consulting har et sterkt fagmiljø innen informasjonssikkerhet hvor våre konsulenter har lang erfaring og høy kompetanse. Våre tjenester dekker kundens behov innen informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet berører alle deler av virksomheten

Vi bistår våre kunder med å utvikle og innføre retningslinjer og ledelsessystemer for informasjonssikkerhet, inkludert virksomhetskontinuitet. Vi gjennomfører også revisjoner, personvern- og risikoanalyser, samt etablering av sikkerhetsarkitektur og valg av løsninger. Vi i Devoteam Fornebu Consulting mener at informasjonssikkerhet ikke bør tilnærmes som et isolert fagfelt, men snarere et viktig element som inngår i de aller fleste prosjekter, prosesser og løsninger.

Som et av Norgest fremste fagmiljøer innen informasjonssikkerhet har vi solid og oppdtatert kompetanse om gjeldende personvernlovgivning (GDPR). Dette medfører at vi har kunnskap om hvilke krav dette stiller til sikringstiltak. Vår partner, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen, er sterkest i Norge på Personvern og GDPR compliance. De bistår i juridiske spørsmål og problemstillinger.

Metoder

Vi har etablert et omfattende metodeverk som først og fremst bygger på standardene i ISO/IEC 27000-serien, men vi baserer oss også på ISO/IEC 22301 og NIST SP 800. Metodene våre består av ulike verktøy med tilhørende maler og sjekklister for å sikre en helhetlig tilnærming innen informasjonssikkerhet basert på virksomhetens behov.

Sertifiseringer

Våre konsulenter har mange anerkjente sertifiseringer: AMBCI, CISA®, CISM®, CISSP®, CRISC®, ISO27001 Lead Implementer, ITIL®, PRINCE2®, TOGAF®

devoteam

Contact

Bjørnar Østgaard

Seniorkonsulent
Leder tjenesteområde
Telefon: 934 80 503

Våre tjenester