Anja Jackson

Anja Katrine Hval Jackson har mange års erfaring som konsulent i Norge og i utlandet. Anja Har jobbet innen telecom, varehandel, farmasøytisk industri og medisin – primært med endringsledelse, implementeringsarbeid, prosessforbedring og analytisk rådgivning. Hun har styreerfaring, salgserfaring og erfaring med forretnings- og strategisk utvikling i større organisasjoner. I tillegg har Anja flere års erfaring i linjeorganisasjon innenfor Supply Chain Management / logistikk / innkjøp / transport / distribusjon.

Anja er opptatt av struktur i sitt arbeid og legger vekt på gode arbeidsprosesser og retningslinjer. Hun er selvstendig, men også en teamplayer og tilpasser seg enkelt i de arbeidssituasjoner hun blir satt inn i. Anja er ikke redd for å ta beslutninger, men inkluderer gjerne sine kolleger i diskusjoner før disse blir tatt. Hun er empatisk og forståelsesfull, samtidig som hun er meget tydelig i sin kommunikasjon.

Kompetanseområder

Supply Chain Management/logistikk, endringsledelse, organisasjonsutvikling, anskaffelser (privat), applikasjons- og prosessimplementering, prosessforbedring, portefølje-, prosjekt- og programledelse, IT strategi og transformasjon, innkjøp, transport og distribusjon, lager, håndholdt teknologi, styreledelse- og rapportering.

Sertifiseringer

Project Management Professional, ITIL® Foundation, Certificate of Purchasing and Inventory Management, PRINCE2® Registered Practitioner, MSP® Registered Practitioner, Lean Yellow Belt, APMG Change Management

Annet

Anja har ansvaret for tjenesteområdet Forretningssystemer i Devoteam Fornebu Consulting.

devoteam

Contact

Anja Jackson
Seniorkonsulent Leder tjenesteområde Telefon: 400 20 011