Arild Nordseth

 

Arild Nordseth har bred nasjonal og internasjonal erfaring innen virksomhetsstyring, økonomi-, salg- HR- og IT ledelse. Han har som leder blant annet arbeidet med utvikling av IT strategier, sourcingstrategi og styring/organisering av IT. Som prosjektleder av vellykkede strategi- og endringsprosjekter har han lagt vekt på aktiv målstyring kombinert med profesjonell fasilitering av team.Med erfaring som Chief Controller kombineres det forretningsmessige, med kunnskap om veien for å nå målet.

Med stort pågangsmot og inkluderende samarbeidsform skaper han entusiasme og resultater gjennom andre.

Kompetanseområder

Forretningsutvikling, Endringsledelse, Prosjektledelse, Programledelse, Styringsmodeller, Virksomhetsdrevet IKT strategi, Program og porteføljestyring, Behovsanalyse, Anskaffelser, Forbedringsprosjekter, Prosjektfundament

Sertifiseringer

PRINCE2® Registered Practitioner, MSP® Registered Practitioner, Change Management Registered Practitioner, MoP® Foundation, Managing Benefits™ APMG foundation, Strategic Project Leader® 

devoteam

Contact

Arild Nordseth
Seniorkonsulent Telefon: 905 50 421