Arve Ryan

 

Arve Ryan har mange års erfaring som linjeleder, prosjekteier og prosjektleder fra finans, telekom og offentlig virksomhet. Arve har en grunnleggende god forståelse for utvikling og forvaltning av transaksjonstunge prosesser. I tillegg har Arve erfaring med risikostyring og styrings- og beslutningsprosesser.

Arve kjennetegnes av raskt å sette seg inn i problemstillinger, evne til å samarbeide på alle plan i organisasjoner, bygge kompetanse i organisasjonen rundt seg og å følge ballen helt i mål når det er nødvendig.

Kompetanseområder

Prosjektledelse, Offentlige anskaffelser, Linjeledelse, Målbilde og businesscase, Prosessutvikling, Kravspesifisering, Gevinstrealisering, Prosjektrevisjoner

Sertifiseringer

PRINCE2® Registered Practitioner, MSP® Registered Practitioner, Diplomert internrevisor

devoteam

Contact

Arve Ryan
Seniorkonsulent Telefon: 905 44 581