Baard Bjørndal

Baard har 14 års erfaring som konsulent, primært i privat sektor, samt flere års erfaring fra norske og internasjonale bedrifter. Han har omfattende erfaring innen internkontroll, risikoanalyse, økonomistyring og prosessforbedring. Han har også erfaring fra implementering av ERP og CRM systemer og har god forståelse for hvordan systemer kan benyttes for å støtte bedriftens strategi og forbedre styring.

Han har jobbet innen en rekke bransjer som for eksempel olje og gass,  farmasi, helse, industri og produksjon , FMCG, avfall og gjenvinning, oppdrettsnæring, eiendom og hotell.

Baard er strukturert, analytisk, liker å jobbe i team men motiveres også av selvstendige oppgaver. Han er beslutningsdyktig, tilpasningsdyktig og evner å lytte til sine kolleger. Han er opptatt av måloppnåelse og har fokus på leveranser av riktig kvalitet til rett tid.

 

Kompetanseområder

Regnskap, økonomistyring, internkontroll, revisjon, risikoanalyse, prosessforbedring, ERP og CRM systemimplementering, testledelse, outsourcing av tjenester som regnskap og lønn, prosjektledelse

Sertifiseringer

PRINCE2 founation

devoteam

Contact

Baard Bjørndal
Seniorkonsulent Tlf: 465 44 662